Eindwerken over bioveiligheid en restafvalstroom vallen in prijzen bij VMx en Wolters Kluwer

Twee pas afgestudeerde milieucoördinatoren/milieuprofessionals hebben de VMx-award 2019 Beste eindwerk milieuprofessional en milieucoördinator A, B gewonnen. Winnaars Pascale Van Rooij (milieucoördinator A) en Hervé Peeters (milieucoördinator B) ontvingen hun award van VMx, de Beroepsvereniging voor milieuprofessionals, en Wolters Kluwer.

Inzendingen
14 eindwerken dongen mee voor de award van de milieucoördinator A en B met het beste eindwerk. De diversiteit aan inzendingen bewees nog maar eens hoe breed de job van milieucoördinator gaat, veel verder dan decretaal bepaalde taken.

De onderwerpen lagen dan ook zeer ver uit elkaar: de Best Beschikbare Technieken-evaluaties voor microkoffiebranderijen, de omgevingsvergunningsaanvraag van een magazijn, solventenrecuperatie, een bomenplan voor Zottegem, de evaluatie van Beerselse klimaatprojecten, het beheersen van accidentele milieuverontreiniging, de afvalproblematiek in waterlopen Dijle-Zennebekken, de kadering van het gebruik, de vernietiging en de uitstoot van F-gassen, taken van de milieucoördinator en bodemdeskundige …

Award milieucoördinator A

Pascale Van Rooij werd de winnares in de categorie eindwerken door milieucoördinatoren A met haar onderzoek naar hoeverre de milieu-en bioveiligheidswetgeving een duidelijke leidraad vormt voor de milieucoördinator en bioveiligheidscoördinator. De resultaten van dit onderzoek stippen een aantal pijnpunten aan en laten zien dat bioveiligheid in de praktijk een parcours met hindernissen kan zijn. Pascale werkt bij Perseus, actief in biosafety management, en studeert af als milieucoördinator A aan UGAIN. U vindt het eindwerk in bijlage bij dit artikel.

Award milieucoördinator B

Hervé Peeters werd de winnaar in de categorie eindwerken door milieucoördinatoren B met zijn eindwerk over het optimaliseren van de niet-gevaarlijke restafvalstroom. Het doel van dit eindwerk was bijdragen aan de vermindering van de diversiteit (etensresten, plastic, verpakkingen, …) en de grootte van het restafval en om de werknemers te motiveren nog beter te sorteren. Hervé is student Integrale Veiligheid (Preventieadviseur/Milieucoördinator) aan de AP Hogeschool Antwerpen.

Competitie

De eindwerken (geschreven door studenten aan de Universiteit Gent, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, KU Leuven, Hogent, Odisee Hogeschool) werden grondig gelezen door een jury van VMx en Wolters Kluwer. Na lang beraadslagen kwamen twee winnaars uit de bus. VMx wil met deze awarduitreiking de opleidingen tot milieucoördinator in de schijnwerpers plaatsen. Milieucoördinatoren werken mee aan een oplossing voor de klimaat- en energie-uitdagingen waarvoor onze samenleving vandaag staat.

De winnaars ontvingen een Ipad en Milieuzakboekje van Wolters Kuwer, 2 boeken van Vandenbroele, een lidmaatschap en een waardebon voor 300 euro aan opleidingen bij VMx en een opleidingscheque van BOVA ENVIRO+. 

 

Gepubliceerd op 08-11-2019

  89