Elektrificatie van het vrachtvervoer vraagt nog veel laadinfrastructuur

Volgens een nieuw onderzoek zou de EU binnen tien jaar de CO2-emissies van vrachtwagens met 22% kunnen terugdringen. De voorwaarde: verplichte laadinfrastructuur in de ‘stedelijke knooppunten’ voor elektrische trucks. Ook al vertegenwoordigen vrachtwagens minder dan 2% van de voertuigen op de Europese wegen, toch zijn ze verantwoordelijk voor 22% van de CO2-uitstoot door het wegvervoer. In een nieuwe studie over elektrische trucks vestigt de milieuorganisatie Transport & Environment (T&E) de aandacht op die situatie. Alle grote Europese merken zijn elektrische trucks beginnen te bouwen, maar “er zijn onzekerheden over het verwachte productievolume, deels omdat een strategische aanpak over de oplaadmogelijkheden van elektrische trucks vandaag  nog achterwege blijft.”

In Europa verloopt de helft van het goederenvervoer (in ton/km) via trucks, over afstanden van minder dan 300 km. Dat is een afstand die vandaag al binnen de reikwijdte van elektrische trucks ligt. Bovendien zal die ‘range’ snel toenemen tot 500 km voor één oplaadbeurt, zodat 19 van de 20 trucktrajecten elektrisch afgelegd zullen kunnen worden zonder onderweg te hoeven opladen.

Beste strategie: investeren in laadinfrastructuur

Na een analyse van de goederenstromen over de weg komt de studie tot het besluit dat een focus op de laadinfrastructuur in de grote Europese agglomeraties wellicht de beste strategie is om tot een nuluitstoot te komen. De helft van de goederenstromen in Europa passeert via 173 ‘stedelijke knooppunten’. Bij de belangrijkste knooppunten zij er twee Belgische: Antwerpen en Brussel. Daarnaast worden Veurne en Gent als secundaire knooppunten naar voren geschoven.

Tegen 2030 zijn er volgens T&G in die 173 stedelijke knooppunten in totaal 27.500 laadpunten ‘op de bestemming’ (in de distributiecentra dus), en 14.400 openbare laadpunten nodig. Dat zou goed zijn voor een jaarlijkse investering van 2,8 miljard euro, wat slechts 2,8% vertegenwoordigt van de 100 miljard euro die de EU jaarlijks in de transportinfrastructuur investeert.

De studie onderstreept dat, op voorwaarde dat de “vereiste politiek gevolgd wordt en de noodzakelijke laadinfrastructuur wordt gebouwd”, het goederenvervoer over de weg in de loop van de jaren 2020 in grote mate’ koolstofvrij gemaakt kan worden. “Aan de verkoop van diesel- en aardgastrucks moet uiterlijk tussen 2035 en 2040 een einde komen als de EU tegen 2050 eeuw de klimaatneutraliteit van de Green Deal wil realiseren,” schrijft de studie nog. Om dat doel te bereiken is een aantal wetgevende en politieke wijzigingen vereist, om tegelijk het aanbod elektrische trucks en de dringende uitbouw van de laadinfrastructuur te versnellen.

De studie is de eerste van een drieluik waarin T&G het potentieel van zero-emissie trucks in de EU beoordeelt. De tweede studie analyseert de rol van waterstoftrucks in de havens; een derde vergelijkt het potentieel van waterstofcellen voor langeafstandstrucks met dat van elektrische batterijen. 

Unlocking Electric Trucking in the EU: recharging in cities, Transport & Environment, juli 2020 (pdf)


Auteur: Ian Graham

Gepubliceerd op 12-10-2020

  21