Milieu

Elektrische mobiliteit: goede raad van ervaringsdeskundigen

Noorwegen heeft de meeste elektrische voertuigen per hoofd van de bevolking ter wereld. Daar kan Europa lessen uit trekken, vindt de Stichting Bellona.

Elektrische voertuigen behoren tot de meest veelbelovende technologieën om de CO2-emissies te beperken, de olie-import te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Bovendien helpen ze de bevoorradingszekerheid van elektriciteit beter voorspelbaar te maken, aangezien de batterijen van elektrische auto’s ook kunnen worden ingezet om wind- en zonne-energie op te slaan en te beheren.

Bellona -rapportDat zegt de Stichting Bellona, een Noorse organisatie die zich bezighoudt met strategieën voor elektrische mobiliteit. Per hoofd van de bevolking is de penetratie van elektrische voertuigen in Noorwegen de grootste in de wereld. In april 2015 waren er 50.000 elektrische wagens ingeschreven op een bevolking van 5 miljoen mensen.

In een publicatie trekt de Noorse stichting daar nu lessen uit voor de Europese Unie, waar de verkoop van elektrische voertuigen in het voorbije jaar wel met 36,6% is gestegen maar nog steeds amper 0,03% marktaandeel vertegenwoordigt.

De stok en de wortel

Bellona ziet de argumentatie voor elektrische mobiliteit volgens het aloude ‘stok-en-wortel’ principe. Er moeten financiële aansporingen zijn voor elektrische voertuigen, maar daarnaast ook een strengere reglementering van de uitstoot van àlle voertuigen.

Het voorstel van Bellona raadt overheden aan om:

  • de vraag naar elektrische wagens te stimuleren via aanzienlijke fiscale aftrekmogelijkheden
  • de investeringen te richten op de uitbouw van een opvallende, toegankelijke en compatibele laadinfrastructuur in de hele EU
  • het wetgevend kader voordeliger te maken voor elektrische voertuigen door strengere emissienormen (70 g/km of minder tegen 2025).

De autofabrikanten krijgen de raad om:

  • hun investeringen te richten op meer betrouwbare en duurzamere batterijen en condensatoren, lichtere en compactere batterijen, en laadinfrastructuur
  • de batterijen zo te ontwikkelen dat hun capaciteit en gebruik ook kunnen worden ingezet voor energieopslag los van de aandrijving.

De Europese leiders wordt gevraagd:

  • de consumenten uitvoerig te informeren over de financiële en milieuvoordelen van elektrische voertuigen
  • een duidelijke prioriteit aan elektrische mobiliteit te verlenen in het kader van de geplande ‘Europese Energie Unie’
  • een actief beheer van oplaad- en opslagsystemen voor elektrische energie te promoten.

Electromobility in the EU – State of Play and Way Forward, Bellona, juni 2015 (pdf)

Gepubliceerd op 08-07-2015

  114