Elektrische steps en co: normen dringen zich op!

De opkomst en populariteit van nieuwe vervoersmiddelen zoals elektrische steps, monowheels of segways noopte de Internationale Elektrotechnische Commissie ertoe een nieuw, speciaal hierop toegespitst technisch comité in te voeren.

Volgens Luk Van Hecke (Technical Officer van het Elektrotechnisch Comité), die adjunct-secretaris van het nieuwe technische comité 125 zal zijn, “heeft het IEC het werk van een technisch comité nodig om de evoluties op deze markt te normeren en de publieke veiligheid te garanderen nu deze vervoersmiddelen steeds meer plaats opeisen in de openbare ruimte”.

De normen die dit comité uitwerkte, zullen van toepassing zijn op de elektrische vervoersmiddelen met één of meerdere wielen en met een snelheid of stuurinrichting die elektronisch wordt aangedreven, maar met uitzondering van:

  • elektrische fietsen;
  • elektrische motorfietsen;
  • elektrische wagens.

De normering voor deze drie types van voertuigen wordt immers al verzekerd door andere technische comités. De normen zullen enkel van toepassing zijn op de vervoersmiddelen die worden gebruikt op de openbare weg en in de openbare ruimte.

Technisch comité 125 zal de volgende onderwerpen behandelen:

  • De terminologie;
  • De betrouwbaarheid van de snelheidsbeheersing (optrekken en remmen) en de stuurinrichting;
  • De bepaling van verschillende veiligheids- en betrouwbaarheidsniveaus, gebaseerd op de maximumsnelheid van het toestel, en bijgevolg de verschillende voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld: moeten er maximale optrek- en remsnelheden worden opgelegd? Moet het gewicht van de gebruiker (om te beoordelen of het om een kind of een volwassene gaat) een invloed hebben op de maximumsnelheid van het toestel?
  • De eisen met betrekking tot de zichtbaarheid, afhankelijk van waar het toestel wordt gebruikt. Het kan gaan om eisen met betrekking tot het gebruik van lichten, van claxons of reflectoren (zie voor het gebruik van de lichten art. 30 van het Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg);
  • Bescherming tegen gevaren zoals vuur en water;
  • De eisen voor de laadstations en publieke deelpunten;
  • De methodes om de veiligheidsvereisten te testen.

België zal het secretariaat van dit nieuwe technische comité verzekeren.

Gepubliceerd op 17-05-2019

Rosalba Mendolia
Digital Product Expert HSE, Wolters Kluwer
  92