Energie-efficiëntie van Vlaamse gebouwen gaat erop vooruit

De EPB-wetgeving heeft haar effect niet gemist. VREG publiceert deze week het jaarlijkse uitgebreide EPB-cijferrapport, en daaruit blijkt dat het gemiddelde E-peil voor eengezinswoningen is gedaald van E86 (aanvraagjaar 2006) naar E27 (aanvraagjaar 2017).
 

De gegevens van het rapport tekenen een betrouwbaar beeld van de mate waarin de energie-efficiëntie van het gebouwenpatrimonium vordert. Enkele van de conclusies in de laatste editie:

  • het gemiddelde E-peil van een IER ligt nu ruim onder de eis van E90: E66 voor aanvraagjaar 2016, en E59 voor de al ingediende aangiften van aanvraagjaar 2017
  • de buitenmuren van woningen zijn in de EPB-aangiften van aanvraagjaar 2017 al 50% beter geïsoleerd dan in het aanvraagjaar 2006; voor daken en vloeren gaat het om een verbetering van 30%
  • één op vijf renovaties sinds 2015 is een ‘ingrijpende energetische renovatie’ (IER)
  • het gemiddelde E-peil voor eengezinswoningen is gedaald van E86 naar E27
  • sinds de invoering van een verplicht aandeel hernieuwbare energie (vanaf aanvraagjaar 2014) is PV  de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie in de woningbouw: in 86% van de nieuwe eengezinswoningen plaatst men nu zonnepanelen    
  • vier op vijf bouwheren kiezen bij woningbouw voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% strengere E-peil eis
  • slechts 19% van de EPB-verslaggevers is zeer actief: die groep was in 2018 verantwoordelijk voor 81% van de ingediende EPB-aangiften; de grootste groep (660) verslaggevers diende amper 19% van de EPB-aangiften in
  • warmtepompen worden nu geïnstalleerd in één op vijf woongebouwen, vaak in combinatie met PV

U vindt alle cijfers in het uitgebreide EPB-cijferrapport 2006-2018 (pdf). 

Gepubliceerd op 13-06-2019

  73