Milieu

Energieagentschap mag info opvragen over oudere groenestroom- en WKK-installaties (art. 9, 2° DB Energie)

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) mag bij allerlei instanties en bij de producenten van groenestroom- of warmte-krachtinstallaties de gegevens opvragen die het nodig heeft voor de berekening van de onrendabele top en de daaruit voortvloeiende bandingfactoren per type installatie. Het VEA mag diezelfde informatie vanaf nu ook opvragen bij de eigenaars of uitbaters van installaties met een startdatum van 'vóór 1 januari 2013', die nog steeds groenestroom- of warmte-krachtcertificaten krijgen. Ook al was er vóór 1 januari 2013 nog geen sprake van bandingfactoren en had elke installatie toen nog automatisch recht op 1 certificaat per 1.000 kW geproduceerde groene stroom of warmte-krachtbesparing.
Het agentschap mag ook informatie opvragen bij de eigenaars en uitbaters van installaties die al een bandingfactor toegewezen kregen.
Het VEA kan de toekenning van de certificaten laten schorsen als de eigenaars of uitbaters de gevraagde gegevens niet tijdig bezorgen, zodat die hun certificatensteun verliezen.
Deze bepaling treedt in werking op 30 augustus 2015.
Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie, BS 20 augustus 2015 (art. 9, 2° en 35 DB Energie).

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid, BS 8 december 2010 (art.6.2/1.1 van het Energiebesluit).

Gepubliceerd op 27-08-2015

  175