Energieaudit grote ondernemingen: controleer uw deadline voor actualisatie!

De energieaudit grote ondernemingen moet 4-jaarlijks geactualiseerd worden. De vorige deadline was 1 december 2015. Intussen zijn we 4 jaar verder en moet u stappen ondernemen voor een update. Tip: u doet er goed aan om in alle geval de toetsing van de voorwaarden nog eens opnieuw te doen voor uw vestigingen. Mogelijks zijn er vestigingen waarop de verplichting niet meer of net wel van toepassing is.

Ontstaan van audit grote ondernemingen

De wetgeving is ontstaan uit de richtlijn Energie-efficiëntie, art. 8. Die legt aan grote bedrijven (lees: geen KMO’s) op om minstens om de vier jaar een energie-audit uit te voeren, of om een ISO-50001 certificering te halen. Vlaanderen nam deze verplichting op in de Vlarem-wetgeving.

Welke bedrijven hebben deze auditverplichting?

Uw bedrijf voldoet aan minstens één van de volgende twee voorwaarden (Vlarem II, art. 4.9.2.1):

  • er zijn meer dan 250 werknemers tewerk gesteld op de site
  • de omzet van het bedrijf is hoger dan vijftig miljoen euro en het jaarlijks balanstotaal is minstens 43 miljoen euro.
Goed om weten: Bij twijfel over al niet dan toepassing zijn van deze verplichting voor uw vestigingen, neem contact op met auteur van dit artikel of met het Vlaams Energieagentschap (mail via:  https://www.energiesparen.be/info, tel. 1700).


Wat met bedrijven met meerdere vestigingen?

Aangezien Vlarem II geënt is op ingedeelde inrichtingen, wordt de situatie voor bedrijven met meerdere vestigingen iets complexer.

Elke vestiging met minstens 250 werknemers, moet sowieso de audit laten uitvoeren. Is dat niet het geval, dan kijkt men naar omzet en balanstotaal van de site. Kan men echter geen precieze omzet of balanstotaal toekennen aan de site, dan is het de bedoeling dat men omzet en balanstotaal van de groep pro-rata verdeelt over alle vestigingen. De verdeelsleutel kan op basis van oppervlakte of aantal medewerkers. Wij raden echter een verdeelsleutel op basis van energieverbruik aan.  Zo bent u zeker dat de meest energie-intensieve bedrijven eerst worden doorgelicht.

Wie is vrijgesteld?

  • Vestigingen met een geldig ‘EPC publieke gebouwen’.
  • Vestigingen die zijn toegetreden tot de Energie Beleidsovereenkomsten (EBO).
  • Vestigingen waarvoor een conform verklaard energieplan verplicht is conform Vlarem II, art. 4.9, moeten de webapplicatie invullen op basis van hun energieplan.
  • Vestigingen die een energieaudit hebben laten uitvoeren in het kader van EN16001 of ISO 50001 moeten de webapplicatie invullen op basis van de resultaten van hun energiezorgsysteem.

Opgelet: Het is niet zo dat een onderneming die vrijgesteld is van het uitvoeren van de energieaudit, ook vrijgesteld is van het invullen van de webapplicatie! Dit geldt enkel voor vestigingen die zijn toegetreden tot één van de Energie Beleidsovereenkomsten!

Auteur: An Beazar (Enprove)

Ook op senTRAL: uitgebreidere tekst over de energieaudit grote ondernemingenwebinar en checklist energiescore.  

Gepubliceerd op 19-08-2019

  112