Milieu

Energiedeskundigen type A moeten vanaf 2017 permanente vorming volgen

Energiedeskundigen type A zullen in de loop van 2017 een opleiding van 6 uur over het aangepaste inspectieprotocol en de EPC-software moeten volgen. Het ontwerp van het ministerieel besluit, waarin de duur en de inhoud, samen met de voorwaarden om erkend te worden als opleidingsinstelling worden vastgesteld, is in behandeling naar aanleiding van het advies van de Raad van State.

Zodra het ministerieel besluit definitief is goedgekeurd, kunnen de vormingsinstellingen hun erkenning aanvragen. Erkende vormingen zullen op energiesparen worden gepubliceerd.

Energiedeskundigen zullen vanaf halfweg 2017 via de Energieprestatiedatabank kunnen opvolgen hoeveel uren permanente vorming ze gevolgd hebben en nog moet volgen.

Lees meer nieuws over de Vlaamse energiewetgeving.

Gepubliceerd op 03-02-2017

  370