EnergyVille/VITO test PVT-zonnepanelen in combinaties met energieopslag Op het dak van een bedrijf in Lier is een uniek proefstation voor hernieuwbare energie in gebruik genomen. De zonnepanelen combineren fotovoltaïsche en thermische energie en produceren dus zowel warmte als elektriciteit. Maar de proefopstelling test ook combinaties met verschillende vormen van energieopslag en monitort continu in reële omstandigheden. Door diverse profielen te vergelijken en constant te meten, wil EnergyVille/VITO onderzoeken wat de ideale opbrengstpatronen zijn onder verschillende omstandigheden.
 

PVT-zonnepanelen zorgen dankzij het gecombineerd opwekken van hernieuwbare warmte en elektriciteit voor een verhoogde CO2-reductie, en kosten minder dan klassieke zonnepanelen in combinatie met zonneboilers. Koen Allaerts, energie-expert bij EnergyVille/VITO, legt uit: “Deze proefopstelling gaat nog een stap verder; ze plaatst verschillende panelen in diverse opstellingen en dit in realistische omstandigheden. Continue metingen bepalen welke opstellingen het grootste rendement opleveren, en kunnen zo nog beter inspelen op specifieke profielen.”

Met extra financiering vanuit de KMO-werking van VITO kon de Lierse groothandel in energie-oplossingen ADR Technics een beroep doen op de expertise van EnergyVille/VITO voor warmte, batterijen en aansturing. De experten stonden mee in voor het ontwerp van de test-setup, het selecteren van de geschikte apparatuur en componenten, het definiëren van de testprotocols en de verwerking en analyse van de meetdata.

Gecombineerd met opslag

Ook opslag van elektriciteit wordt mee gecombineerd in de testopstelling. Thuisbatterijen in een woning of gebouw zijn nog geen gemeengoed in België, hiervoor heeft het bedrijf eveneens een beroep gedaan op de kennis en ervaring in batterijtechnologie van EnergyVille/VITO. Zij hebben de PV-installatie en de batterij gedimensioneerd op basis van meetdata van de klant en rekening houdend met specifieke eigenschappen van batterijen. Grietus Mulder, batterij-expert bij EnergyVille/VITO: “Door op verschillende manieren batterijen en PVT-panelen te koppelen worden de meest relevante profielen bepaald. Op basis van deze data kunnen de kwaliteit van de batterijen, de efficiëntie en het optimaal gebruik van de batterij gemeten en getest worden. Hierdoor kan efficiënter worden ingespeeld op specifieke energienoden.”

EnergyVille/VITO blijft ADR Technics voort ondersteunen bij het ontwikkelen van een applicatie die dezelfde analyse zal uitvoeren om hun klanten van advies te kunnen voorzien.

Steun voor KMO’s

VITO krijgt van de Vlaamse overheid een budget dat specifiek moet worden besteed aan KMO-werking, om KMO’s structurele ondersteuning te bieden voor duurzame innovaties in de domeinen waarin VITO kennis en technologie heeft. Het  KMO-team  brengt de ondernemers in contact met VITO-experten, begeleidt hen op het vlak van subsidiemogelijkheden en blijft hun uniek aanspreekpunt voor andere aspecten. Dankzij deze steun kan een KMO een belangrijke financiële tegemoetkoming - tot 66% van de kosten van het VITO-project - krijgen.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein kwam de proefinstallatie mee openen: “Dankzij dit proefstation zal de kennis van zonnepanelen en opslagmogelijkheden alleen maar toenemen. Ook de nauwgezette data-analyse van het weerstation zal helpen om de werking van de installaties te optimaliseren. Als bedrijven, installateurs en wetenschappers de handen in mekaar slaan, wordt onze productie van hernieuwbare energie in de toekomst alleen maar performanter en goedkoper.”

Gepubliceerd op 12-09-2018

  299