Enquête woon-werkverkeer 2020 gaat dieper in op bereikbaarheid van vestigingseenheid

De overheid peilt in de 3-jaarlijkse enquête over het woon-werkverkeer naar de mate waarin een vestigingseenheid bereikbaar is met de fiets of elektrische fiets, met het openbaar vervoer of met de wagen. Dat blijkt uit het ontwerp van vragenlijst voor 2020 en een ontwerp van wijzigings-KB. In hun advies nr. 2.157 vinden de leden van de Nationale Arbeidsraad alvast dat ook hoverboards een plaatsje moeten krijgen in de nieuwe enquête.

Het ontwerp van "Diagnostiek woon-werkverkeer 2020" is op dezelfde manier opgebouwd als de versie van 2017: identificatie van de vestigingseenheid en globale eenheid van de werknemers, organisatie van de arbeidstijd, verplaatsingswijze van de werknemers, bereikbaarheid van de vestigingseenheid en mobiliteitsproblemen, en mobiliteitsbeleid van de werkgever.

Maar de FOD Mobiliteit informeert nu ook naar de mate waarin bepaalde problemen ervoor zorgen dat een werknemer minder geneigd zou zijn om een specifiek vervoermiddel te gebruiken. Elk 'probleem' moet een score van 0 tot 5 krijgen. Het aandeel van de werkgever in de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer wordt uitgesplitst over NMBS, MIVB, De Lijn en TEC. En er gaat meer aandacht naar carpooling, telewerk en coworking.

De NAR-leden vragen onder meer om een nieuwe categorie van vervoersmodi in te voeren met de step, de speed pedelec, het monowheel en de hoverboard. Zij willen ook een duidelijker link tussen de hoofdvervoermodus en de vervoersmiddelen die gebruikt worden voor het voor- en natraject – voor werknemers die combineren. En zij adviseren om de vraag naar het aandeel van de elektrische bedrijfswagens in het totaal aantal bedrijfswagens te behouden.

Er worden nog 3 kleine wijzigingen doorgevoerd aan het koninklijk besluit dat de basis vormt voor de elektronische enquête naar het woon-werkverkeer. Het wijzigings-KB zou op 30 juni 2020 in werking treden.

Werkgevers met gemiddeld meer dan 100 werknemers uit de privé- en de openbare sector moeten om de 3 jaar de federale vragenlijst over het woon-werkverkeer invullen voor elke vestigingseenheid met minstens 30 werknemers. Dat gebeurt online, via een internet-applicatie op de website van de FOD Mobiliteit. De enquête 2020 peilt naar de situatie op 30 juni 2020. Zonder tegenbericht kan ze ingevuld worden tot 31 januari 2021. Wie dat niet doet, riskeert een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro (incl. opdeciemen) of een strafsanctie.

Zie ook:

Gepubliceerd op 26-02-2020

  80