Milieu

Er wordt minder grond gereinigd in Vlaanderen

GrondreinigingFEBEM organiseerde een enquête bij grondreinigingsbedrijven, die uitwees dat er in 2013 aanzienlijk minder uitgegraven bodem werd gereinigd dan een jaar eerder.

De totale hoeveelheid gereinigde uitgegraven bodem bedroeg 850.000 ton, in 2012 was dat nog 1 miljoen ton. De daling is duidelijk voor alle technieken: biologische grondreiniging ging met 22% achteruit, fysico-chemische reiniging met 10% en thermische reiniging met 44%. Ook de fysico-chemische verwerking van afvalstoffen (veegvuil, rioolkolkenzand…) ging met 7% achteruit, wat een bijkomend verlies voor de sector betekent.

Die daling is te wijten aan het uitblijven van grote Vlaamse bodemsaneringsprojecten, zowel van de overheid als de private sector, constateert de federatie van milieubedrijven. Door een wijziging in het beleid gebeuren saneringsprojecten steeds vaker ‘risicogebaseerd’, wat betekent dat een deel van de verontreiniging in de bodem mag blijven zitten als ze geen onmiddellijk risico vormt. Dat staat overigens in contrast met Wallonië, waar wel nog veel wordt gesaneerd. De dalende volumes brengen de Vlaamse grondreinigingscentra steeds meer in de problemen, waarschuwt FEBEM, die wijst op de belangrijke rol die deze ondernemingen in de Vlaamse economie spelen. Investeren in bodemsanering zorgt niet alleen voor een gezondere ondergrond maar ook voor extra tewerkstelling en nieuwe terreinen. Dit was een speerpuntsector voor Vlaanderen, die we nu dreigen te verliezen. Bodemsanering kan uitgroeien tot een pijler van de duurzame economie van de toekomst, pleit de federatie, die de overheid en de privémarkt oproept om hierin opnieuw meer te investeren.

Gepubliceerd op 28-08-2014

  271