Milieu

EU-milieukeur is ‘Better for you’

De Europese Unie beschrijft in haar ecolabelverordening hoe de Europese milieukeur er moet uitzien. Het eigenlijke ecolabeletiket bestaat uit een bloem met 12 sterretjes en de vermeldingen ‘EU’, ‘ecolabel’ en ‘www.ecolabel.eu’, én een verplicht etiket met het registratienummer van het product. Daarnaast bestaat er ook een facultatief etiket met het logo en een tekstvlak.
De ecolabelverordening beschrijft in welke pantonekleuren het label moet worden afgedrukt. Maar dat is niet voldoende, meent de Europese Commissie, na overleg met het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie (BMEU).
 
 
Richtsnoeren
De Commissie heeft dan ook beslist om het gebruik van de logokleuren uit de eigenlijke verordening te schrappen. In de plaats komt er een bepaling die zegt dat ze, na overleg met het BMEU, nadere instructies zal afkondigen voor het ontwerp en het gebruik van het logo. De Commissie zal daarvoor afzonderlijke richtsnoeren publiceren.
In de praktijk bestaan er al (Engelstalige) richtsnoeren voor het ontwerp en het gebruik van het ecololabellogo. Die guidelines hebben het onder meer over:
 • de juiste kleuren van het logo;
 • de mogelijkheid om het logo enkel in het zwart af te drukken op een witte achtergrond, of omgekeerd, én een verbod om grijswaarden te gebruiken;
 • het verdana-lettertype van de tekst en de minimumgrootte van het font;
 • de plaats waar het registratienummer vermeld moet worden;
 • de minimale grootte waarop het logo moet worden afgebeeld;
 • een verbod om het logo te overschrijven; en
 • de wijze waarop de informatie op het logo kan worden weergegeven in meerdere talen.
Better for you…
De Commissie werkt nu aan een vertaling van de BMEU-guidelines in alle officiële talen van de Unie.
In de ecolabelverordening staat nog enkel een voorbeeld van het logo, van het logo met tekst, en van het registratienummer. Zonder verdere details.
Alleen zou het prettiger geweest zijn als de Commissie het Nederlandstalige ecolabel-logo met tekstvlak had opgenomen in de Nederlandstalige verordening, in plaats van het Engelstalige logo...
Ecolabel? “Better for the environment. Better for you”.
Ecolabel
De EU-milieukeur of het ecolabel is een facultatief label dat alleen mag aangebracht worden op een product als de producent of invoerder ervan kan bewijzen dat dat product een beduidend lagere milieu-impact heeft dan vergelijkbare producten uit dezelfde productgroep.
Van toepassing:
 • Europese Unie.
 • Vanaf 14 november 2017. Wettelijke regeling van inwerkingtreding 20 dagen na publicatie in Pb.
 • Worden verwacht: Richtsnoeren van de Europese Commissie.
Bron:Verordening (EU) 2017/1941 van de Commissie van 24 oktober 2017 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de EU-milieukeur, Pb.L. 25 oktober 2017, afl. 275.
 • Verordening (EG) 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur, Pb.L. 30 januari 2010, afl. 27 [ecolabelverordening].

Gepubliceerd op 25-10-2017

  218