Milieu

EU‑project brengt lokale milieu-informatie naar de smartphone

De reële luchtkwaliteit of geluidsoverlast meten met een simpele app op uw smartphone: het kan nu dankzij het Europese project ‘EVERYAWARE’. De verzamelde gegevens worden ook ter beschikking gesteld van wetenschappelijk onderzoek.

Dit Europees project heeft enkele smartphone-apps opgeleverd die milieudata verstrekken, zoals de hoeveelheid ozon, roet en andere vervuilende stoffen waaraan de gebruiker op een bepaalde plek wordt blootgesteld als fietser of wandelaar. Deze app (“AirProbe”) maakt gebruik van een speciale sensor die via Bluetooth met de smartphone communiceert, en werd ontwikkeld met partners uit België, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 300 mensen in Antwerpen, Kassel, Turijn en Londen hebben aan de eerste tests deelgenomen. Daarbij werden alles samen zo’n 28 miljoen luchtkwaliteitspunten verzameld.

Sociale dimensie

De andere app die dankzij het project tot stand kwam is “WideNoise”, die geluidsoverlast meet en reeds als belangrijkste hulpmiddel werd ingezet in een studie naar lawaaioverlast voor de omwonenden van de luchthaven Heathrow.

Beide apps bevatten ‘social games’ en interactieve kaarten om informatie en ervaringen uit te wisselen. De verzamelde gegevens worden ter beschikking gesteld van alle burgers, overheden en wetenschappers, zodat zij een beter beeld krijgen van hun milieu.

EveryAware

Het Europese project met de naam “EVERYAWARE” had de bedoeling mensen meer invloed te geven op hun eigen omgeving, met simpele maar nauwkeurige instrumenten om luchtkwaliteit en lawaai te meten. Maar het project onderzocht ook hoe die burgers met het systeem omgingen, en gebruikte de gegevens die zij hadden verzameld ook voor eigen onderzoek. Er waren vijf partners bij betrokken met uiteenlopende expertise: van sociale wetenschappen tot computer‑ en milieuwetenschappen.

De EU subsidieerde 2 miljoen euro om de instrumenten te maken en praktijkstudies te organiseren. Projectleider was Vittorio Loreto van de ISI‑stichting in Turijn en professor in de natuurkunde aan de universiteit La Sapienza in Rome. “Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar ik ben benieuwd hoe de mensen hun gedrag aanpassen naarmate hun bewustzijn van het milieu groeit,” aldus Loreto.

(Europese Commissie)

Gepubliceerd op 14-08-2014

  143