Milieu

EU zit mooi op koers naar een koolstofarmere economie

Dat is de conclusie van een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap. Zonder de inzet van hernieuwbare energie was de uitstoot van broeikasgassen in Europa sinds 2005 in 2012 zo’n 7% hoger geweest. Die berekening staat in het rapport “Renewable energy in Europe – approximated recent growth and knock-on effects.”

EnergierapportDaarnaast vergroten de hernieuwbare technologieën de bevoorradings-zekerheid. De fossiele brandstof die het meest vervangen is door hernieuwbare bronnen was steenkool, waarvan het verbruik 13% hoger zou zijn geweest zonder hernieuwbare energie. Het verbruik van aardgas zijn 7% hoger geweest zijn, terwijl de Europese gasvoorraden slinken.

Directeur Hans Bruyninckx: "Hernieuwbare energie is nu in snel tempo een Europees succesverhaal aan het worden. Maar we kunnen nog verder gaan: als we innovaties in dit domein steunen dan kan het een belangrijke motor van de Europese economie worden, terwijl het de uitstoot terugdringt en jobs creëert."

Hernieuwbare-energietechnologie is niet de enige factor die de uitstoot van broeikasgassen in Europa vermindert. Het beleid en de maatregelen om de uitstoot te verminderen en energie-efficiëntie te verbeteren en de inzet van duurzame energie te bevorderen heeft ook een belangrijke een rol gespeeld. Andere drivers waren veranderende economische factoren en een verschuiving naar minder vervuilende types van brandstoffen.

Andere conclusies

Het rapport bevat nog andere interessante vaststellingen.

  • In 2013 steeg het verbruik van hernieuwbare energie in alle lidstaten volgens de schattingen van het Milieuagentschap. Op EU-niveau groeide het aandeel hernieuwbare energie dat jaar tot bijna 15%, wat de EU op voorsprong zette t.o.v. de 12%-doelstelling van de richtlijn hernieuwbare energie. Tegen 2020 wil de EU tenminste 20% van haar energie uit duurzame bronnen halen, in 2030 moet dat 27% zijn.
  • In Zweden, Letland, Finland en Oostenrijk was hernieuwbare energie goed voor meer dan een derde van het eindverbruik in 2013. Aan de onderkant van de rangschikking kwamen Malta, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk onder de 5% aandeel uit.
  • De sector van hernieuwbare verwarming en koeling droeg het meeste bij in het totale hernieuwbare-energieverbruik in de EU in 2013. Maar de hernieuwbare elektriciteitsproductie groeit wel sneller. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de transportsector daarentegen daalde in 2013 in zowat de helft van de lidstaten, ook op EU-niveau.
  • Steenkool, olie, gas en andere fossiele brandstoffen zijn nog steeds goed voor zo’n driekwart van het totale energieverbruik. Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering, luchtvervuiling en diverse andere milieu-effecten.

Wil Europa haar ambitieuze doelstellingen voor een koolstofarme economie realiseren, dan moet het gebruik van hernieuwbare energiebronnen naar verwachting naar 55% tot 75% van het totale energieverbruik blijven groeien tegen het midden van de eeuw, volgens de Energy Roadmap 2050 van de Europese Commissie.

U kunt het rapport hier vinden

Gepubliceerd op 19-02-2015

  125