Europa neemt covid-19-virus op in lijst met biologische agentia

De Europese Commissie heeft het Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 of SARS-CoV-2-virus, dat de covid-19-pandemie veroorzaakt, opgenomen in de richtlijn op de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk. Het covid-19-virus komt er terecht in de risicogroep 3, samen met het verwante Severe Acute Respiratory Syndrome-related coronavirus of SARS-virus (groep 3), het Middle East Respiratory Syndrome coronavirus of MERS-virus (groep 3) en de ‘andere als pathogeen bekend staande Coronaviridae’ (groep 2). Risicogroep 3 is de op één na hoogste risicogroep. Er bestaat immers nog geen vaccin of effectieve behandeling tegen het SARS-CoV-2-virus.
Deze classificatie als biologisch agens betekent onder meer dat de werkgever van een inrichting waar men in contact kan komen met het virus, een risicobeoordeling moet laten uitvoeren, in samenspraak met de preventieadviseur-arbeidsarts en de preventieadviseur. Dat de werkgever een lijst moet bijhouden met de namen van de personen die met het virus in aanraking kwamen of kunnen komen. Dat hij zijn personeelsleden en de leden van het comité PBW een bijzondere opleiding moet geven over de risico’s van het virus voor de gezondheid, de voorzorgsmaatregelen die zij moeten nemen om blootstelling aan het virus te voorkomen, welke persoonlijke beschermingsmiddelen zij moeten gebruiken en hoe zij die op een correcte wijze moeten dragen, en welke maatregelen zij moeten nemen bij een incident. En dat incidenten en ongevallen gemeld moeten worden.
De lidstaten krijgen maar 5 maanden de tijd om deze wijziging over te nemen in nationaal recht. Tot 24 november 2020. Bovendien raadt de Commissie de lidstaten aan om de wijziging sneller om te zetten indien dat mogelijk is, omwille van de ‘uitzonderlijke omstandigheden’.
De wijzigingsrichtlijn vervroegt ook de datum van inwerkingtreding van een eerdere wijziging van de richtlijn op de biologische agentia. Namelijk van richtlijn 2019/1833. Die richtlijn voert diverse wijzigingen door, onder meer in bijlage III met de ‘Communautaire classificatie’, in bijlage V met de ‘Aanwijzingen voor beheersingsmaatregelen en beheersingsniveaus’ en in bijlage VI met de ‘Beheersing van industriële procédés’. Al die wijzigingen treden maar op 20 november 2021 in werking, maar Europa wil dat ze nu al van toepassing worden voor het SARS-CoV-2-virus. Dus al vanaf 24 november 2020, ten laatste.
De wijzigingsrichtlijn verduidelijkt tot slot een bepaling uit de leidraad van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de bioveiligheid in de laboratoria waar de tests op (vermoedelijke) covid-19-patiënten geanalyseerd worden.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 05-06-2020

  164