Milieu

Europa schrapt voorstellenpakket circulaire economie

De circulaire economie stond tot voor kort hoog op de agenda van Europa. De nieuw aangetreden Commissie-Juncker gaat echter met de grove borstel door het hele pakket. De Commissie wil enkel focussen op de “big things”, zoals werkgelegenheid en economische groei. Tegelijk belooft ze in 2015 met een ambitieuzer plan voor de circulaire economie terug te komen.

Circulaire Economie houdt in dat grondstoffen en materialen maximaal opnieuw gebruikt worden als grondstof. In een lineaire economie worden grondstoffen verbruikt en weggegooid, in een circulaire krijgen materialen continu een nieuwe bestemming in de kringloop.

Onder de vorige commissaris Potočnik werd een pakket voor circulaire economie opgemaakt dat het storten van afval wilde doen uitdoven tegen 2025 en ambitieuze recyclagedoelstellingen stelde voor de hele EU. Het plan zou 180.000 jobs opleveren, 8% besparingen per jaar opleveren voor bedrijven, samen goed voor 600 miljard euro, en broeikasgassen reduceren met 2 à 4%. Dit pakket wordt nu geschrapt omdat het niet strookt met de nieuwe prioriteiten.

Het Europees Parlement zal in de loop van januari zelf een resolutie opstellen over het werkprogramma van de Commissie. Daarin zal het verduidelijken wat het precies verwacht van betere regelgeving inzake luchtkwaliteit, circulaire economie en eerlijke fiscaliteit.

De actie van de Commissie werd gevolgd door heel gemengde reacties, zie ook de volgende artikels:

Gepubliceerd op 20-01-2015

  105