Europa verbiedt handel en invoer van 17 nieuwe invasieve soorten

In 2016 publiceerde de Europese Commissie een lijst van 37 ‘voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten’. Het is verboden om die dier- en plantensoorten in de Unie te importeren, te houden, te kweken, te vervoeren, te verhandelen, te gebruiken, uit te wisselen of in het wild los te laten.


Normaal gezien zou die Europese zwarte lijst een eerste keer bijgewerkt worden in 2022. Maar de Commissie kon zo lang niet wachten en voegde in 2017 al 12 soorten toe aan de invasieve-exotenlijst. Daar komen nu nog eens 17 soorten bij: 13 planten, 2 vissen, 1 worm en 1 vogel. Volgens Ecopedia – een gezamenlijk initiatief van o.m. Inverde, Natuurinvest, ANB en INBO – werden al zeker 4 van die exoten in ons land gespot:

  • de treurmaina(Acridotheres tristis), een zangvogel die al tot broeden kwam;
  • de zonnebaars(Lepomis gibbosus), die al vrij talrijk voorkomt in Vlaamse wateren,
  • de hemelboom(Ailanthus altissima), en
  • de oosterse hop(Humulus scandens),

De EU-lidstaten moeten anderhalf jaar na het publiceren van een aangepaste Europese lijst een analyse klaar hebben van de routes waarlangs die nieuwe exoten het land kunnen binnen komen of zijn binnen gekomen, samen met een plan van aanpak om de introductie of verdere verspreiding ervan te voorkomen. De Unie kan de lidstaten ook dwingen om een invasieve exoot te bestrijden, of zelfs helemaal uit te roeien.
Volgens het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ mogen de lidstaten de kosten voor het terugdringen en bestrijden van de invasieve exoten én voor het herstellen van de oorspronkelijke fauna en flora terugvorderen van de persoon of het bedrijf dat de soort ten onrechte introduceerde of verspreidde. De lidstaten kunnen ook boetes opleggen.

Uitvoeringsverordening 2019/1262 met de 17 nieuwe voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten treedt in werking op 15 augustus 2019.

Gepubliceerd op 31-07-2019

  88