Europa wordt strenger voor persistene organische veronteinigende stoffen

De regels voor ‘persistente organische verontreinigende stoffen’ worden aangescherpt in een verordening van de Europese Raad.
 

Het gaat om de door de VN goedgekeurde lijst van persistente organische verontreinigende stoffen. Dat is een verzamelnaam voor stoffen die vier kenmerken delen in een bijzonder gevaarlijke combinatie:

  • het zijn chemische stoffen die uiterst giftig zijn voor mens en milieu
  • ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen
  • ze kunnen worden overgedragen op het nageslacht
  • ze blijven jaren persistent voor ze worden afgebroken

De bijgewerkte regels brengen de verordening in overeenstemming met de laatste wijzigingen in het Verdrag van Stockholm. Dat is het wereldwijde juridische kader voor de eliminatie van de productie, het gebruik, de invoer en de uitvoer van deze stoffen. Verschillende wijzigingen brengen de verordening ook nauwer in overeenstemming met de algemene EU-wetgeving inzake chemische stoffen. Op die manier moeten Europese bedrijven en gebruikers meer duidelijkheid, transparantie en een grotere rechtszekerheid krijgen bij de uitvoering van de verordening.

Nu de verordening formeel is aangenomen, zal ze effectief in werking treden op de 20e dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat.

 

Verordening (pdf)

Gepubliceerd op 26-06-2019

  81