Milieu

Europarlement sluit deal met de Europese Raad over de ETS-hervorming

Het Europees parlement discussieert al geruime tijd met de Commissie en de Raad over een aanpassing van ETS, het “Emissions Trading Scheme”, door het verminderen van het overschot van ‘carbon credits’ dat de prijzen van CO2 ondermijnt en daarmee nog nauwelijks bedrijven aanspoort om in te zetten op koolstofarme investeringen. Het ontwerp voor een hervorming om de prijs te ondersteunen, is deze week informeel overeengekomen door leden van het EP en het Letse voorzitterschap van de EU-Raad van Ministers.

ETS-01

 

De voorgestelde oplossing zou een systeem creëren dat automatisch een deel van de ETS-emissierechten van de markt haalt en in een reserve stapt wanneer het overschot een bepaalde drempel overschrijdt. In het tegenovergestelde scenario kunnen emissierechten worden teruggegeven aan de markt.

"We hebben een goede balans gemaakt tussen een ambitieuze en een effectieve hervorming van het ETS, met sterke garanties om ervoor te zorgen dat Europa's energie-intensieve industrieën niet verplicht worden om hun productiefaciliteiten te verplaatsen naar landen buiten de EU met een minder streng klimaatbeleid,” verklaart Belgisch EP-lid Ivo Belet, die de wetgeving door het parlement stuurt. "Het systeem van een ‘Market Stability Reserve’ is een efficiënte, marktgedreven tool die ETS zal stabiliseren. Het is de centrale pijler van de Europese duurzaamheids- en klimaatpolitiek.”

De Italiaanse voorzitter van de milieucommissie Giovanni La Via voegt eraan toe: “Dit compromis is bevredigend voor alle partijen. Deze hervorming zet de EU in een leidende positie voor de komende klimaatconferentie COP21 in Parijs, en stelt ons in staat om concrete plannen om de 2030 klimaatdoelstellingen te realiseren voor te stellen."

Vervroegde start in 2019

De ‘Markt Stabiliteitsreserve’ zou eerder dan oorspronkelijk gepland worden opgestart: in 2019 in plaats van in 2021 zoals door de Europese Commissie voorgesteld. Onder dezelfde deal zou de 900 miljoen ‘backloaded’ emissierechten in deze reserve worden ondergebracht, samen met de ongeveer 600 miljoen niet-toegewezen emissierechten (afhankelijk van de algehele herziening van de ETS-richtlijn). Dat compromis ligt in de lijn van het standpunt dat het Europarlement in februari goedkeurde.

De EP-leden en het Letse voorzitterschap hebben ook afgesproken dat de zogenaamde ‘solidariteitsemissierechten’, ten bedrage van 10% van het jaarlijkse totaal en toegewezen aan bepaalde lidstaten in Centraal- en Oost-Europa, van de reserve vrijgesteld zou zijn tot 2025.

Innovatiefonds

Om koolstofarme industriële innovatieprojecten te bevorderen, zal de Europese Commissie moeten overwegen of ze een ​​'innovatiefonds' van 50 miljoen emissierechten wil opzetten in het kader van de komende ETS-herziening ETS.

Deze voorlopige overeenkomst moet nu nog bevestigd worden door de Raad van Ministers (het 'Comité van permanente vertegenwoordigers) op 13 mei. De milieucommissie zou dan stemmen over de overeenkomst op 26 mei, gevolgd door het plenaire parlement in juli.

Verdeelde reacties

De intentie om honderden miljoenen overtollige emissierechten uit het ETS terug te nemen wordt door milieuactivisten, Europarlementariërs en duurzame industriegroepen goed onthaald.

Bijna de helft van de uitstoot van het continent worden gedekt door het ETS, 's werelds grootste koolstofmarkt. De recessie en een al te vrijgevige bedeling aan de industrie hadden bijgedragen aan een overschot van ongeveer 2 miljard emissierechten. Damien Morris van de ngo Sandbag’ noemde het akkoord een mijlpaal’ en een keerpunt voor het vlaggenschip van het klimaatbeleid van Europa. "Na een decennium van op een terminaal proces begon te lijken, biedt deze verbeterde stabiliteitsreserve de mogelijkheid om nieuw leven te blazen in de koolstofmarkt," zei hij. Ook de woordvoerder van de liberale fractie in het Europees Parlement Gerben-Jan Gerbrandy zei dat de deal "…zal helpen om de klimaatdoelstellingen van de EU weer op de rails te zetten.”

De groene fractie waarschuwde dat het klimaatbeleid van de EU nog altijd tot stilstand kan komen zonder een oplossing voor de structurele problemen van ETS: “Deze overeenkomst is een pleister op wonde van het enorme overaanbod van emissierechten, dat de koolstofmarkt in de EU compleet ondermijnt," zei woordvoerder Bas Eickhout. "Het debat moet verschuiven naar een definitieve correctie van het ETS, en dat moet nu een prioriteit zijn."

Ook Ivan Pineda van de European Wind Energy Association zei dat "…nog een veel meer ingrijpende hervorming nodig is om een betekenisvol signaal naar investeerders te sturen.”

Sara Deblock, de Europese beleidsdirecteur van de International Emissions Trading Association noemde de overeenkomst "een nieuwe stap naar het herstel van de geloofwaardigheid van ETS.”

De prijzen van de emissierechten schoten hoger na het nieuws van de deal, maar blijven met ongeveer 7,50 euro nog steeds te laag om investeringen in hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

(Bron: Europees Parlement, Euractiv)

Gepubliceerd op 07-05-2015

  294