Milieu

Europees Milieuagentschap tekent het energielandschap uit

Signalsenergie -EEA-Dimitry Anikin Flickr2

Jaarlijks publiceert het Europees Milieuagentschap (EEA) "Signals", een stand van zaken van de transitie rond een bepaald thema. Dit jaar staat energie op het programma.

Signals 2017-kl

'Signals' editie 2017 "Shaping the future of energy in Europe: Clean, smart and renewable" is net gepubliceerd. Het Europese energiesysteem is nog steeds voor het grootste deel op fossiele bronnen gebouwd, wat behalve broeikasgassen ook nog steeds luchtvervuilende emissies oplevert. Maar het momentum voor de transitie naar hernieuwbare energie wordt stilaan door de meeste partijen erkend, de economische en technologische modellen zijn aan het kantelen, en de energie-efficiëntie blijft vooruitgaan.

Al die ontwikkelingen worden in de publicatie concreet gemaakt met trends en voorbeelden in diverse Europese landen. Het EEA gaat daarbij ook in op aspecten als de impact van de klimaatverandering op ons energiesysteem, de bevoorradingszekerheid, internationale energiemarkten, de elektrificatie van het vervoer en de ombouw van de elektriciteitsnetten. Signals is gratis te downloaden op de EEA-site.

Gepubliceerd op 01-09-2017

  427