Milieu

Europees Parlement stemt in met klimaatakkoord Parijs

Het Europees Parlement heeft zonet haar akkoord gegeven over het VN-klimaatakkoord van Parijs, waardoor de inwerkingtreding concreet wordt. De Europese Raad moet de akte nu nog formeel bekrachtigen namens de EU. Het verdrag kan dan in november in werking treden, ondanks dat de nationale parlementen van 23 lidstaten het nog niet hebben geratificeerd.

EP

Tot nu hebben 62 partijen, goed voor 52 % van de globale CO2-emissies, het akkoord geratificeerd. Het akkoord treedt pas in werking 30 dagen nadat minstens 55 partijen, die minstens 55 % vertegenwoordigen van de globale uitstoot, geratificeerd hebben. Door de goedkeuring van de EU wordt de drempel van 55 % overschreden en komt de inwerkingtreding dichterbij. Nu kan de Raad officieel bekrachtigen. De lidstaten kunnen nog individueel het akkoord ratificeren, volgens de nationale parlementaire procedures.

Zie ook: Klimaatakkoord Parijs

Bron: Persbericht Europese Commissie

Gepubliceerd op 11-10-2016

  254