Milieu

Europees Parlement vraagt om de toelating van glyfosaat alleen voor professionals te verlengen

 De mogelijke kankerverwekkende en hormoonverstorende werking van het verdelgingsmiddel glyfosaat, dat op grote schaal wordt gebruikt in de landbouw, bosbouw en tuinbouw, heeft de laatste maanden aanleiding gegeven tot heftige discussies binnen en buiten de Europese Commissie. Nu vraagt het Europees Parlement aan de Commissie om de toelating niet met 15 jaar maar slechts met 7 jaar te verlengen, en alleen voor professioneel gebruik. Dit voorstel werd woensdag in een niet-bindende resolutie aangenomen.

Daarnaast vraagt het Parlement dat de Europese Commissie een onafhankelijk onderzoek instelt naar mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid, en dat alle wetenschappelijke informatie die door de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA is gebruikt in haar beoordeling van glyfosaat, openbaar wordt gemaakt.

374 EP-leden stemden voor de resolutie, 225 tegen en 102 onthielden zich.

De Commissie had een voorstel goedgekeurd dat de toelating van het gebruik van glyfosaat met 15 jaar zou verlengen. In mei zullen de nationale experts, die deel uitmaken van het permanente comité dat farmaceutische toepassingen voor planten, dieren, voedsel en diervoeder beoordeelt, met gekwalificeerde meerderheid besluiten of ze het Commissievoorstel goedkeuren of verwerpen. Als er geen gekwalificeerde meerderheid is, wordt het besluit aan de Commissie gelaten.

Gepubliceerd op 13-05-2016

  252