Europese Commissie consulteert (over) het Vlaamse platteland


 De Commissie wil weten hoe aantrekkelijk het Europese platteland is, en hoe plattelandsgebieden meer mensen kunnen aantrekken om er te wonen, te werken en te investeren. Ze zet een grootschalige consultatie op, en Vlaanderen is één van de pilootregio’s bij deze studie. Elke Vlaming kan nu zijn mening geven over de levenskwaliteit van de regio waarin hij woont, zolang het dus geen stad is. VITO is de Vlaamse projectpartner in deze Europese studie.
 

Het initiatief kadert in de regionalisering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. Dat moet het beleid meer helpen afstemmen op regionale noden. Anne Gobin van VITO: “Deze regionalisering zal ook een grote invloed hebben op het platteland en de aantrekkelijkheid ervan. Hoewel landbouw de grootste ruimtegebruiker is, zijn er vele andere spelers die het platteland aantrekkelijk maken. Met deze bevraging willen we al deze facetten achterhalen.”

De selectie heeft Vlaanderen te danken aan specifieke kenmerken: de centrale ligging in Europa, de hoge bevolkingsdichtheid, de veelvuldige wisselingen van landschappen (zeker in gebieden waar stad en platteland in elkaar overlopen).

De onderzoekers zullen eerst een grondige analyse maken van de huidige situatie op het platteland, en moeten ook een perspectief voor de toekomst opmaken.

De kernvraag waarop de studie een antwoord moet formuleren, is hoe landbouwers en plattelandsbewoners ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van hun bedrijven, rekening houdend met de bezorgdheden op het vlak van milieu en klimaat en met oog voor het landschap.

De informatie van het Vlaamse onderzoek zal dan worden vergeleken met die van andere regio’s in Europa. De conclusies uit die vergelijking moeten instrumenten opleveren die beleidsmakers op verschillende niveaus helpen om specifieke uitdagingen van rurale gebieden beter aan te pakken, de plattelandsbevolking mondiger te maken en het platteland veerkrachtiger te houden.

 U vindt de consultatie hier.
 

(foto: Landschap in Waterschei. Vlaanderen werd onder meer geselecteerd omwille van de veelvuldige wisselingen van landschappen. - foto: archief)

Gepubliceerd op 06-03-2020

  16