Europese Commissie gaat niet in op vraag van de industrie om het verbod op wegwerpplastics uit te stellen

 De kunststoffenindustrie grijpt de COVID-19 crisis aan om te pleiten voor een uitstel van het verbod op bepaalde plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik. Dat zou nodig zijn vanwege de gezondheids- en hygiëneproblemen die nu aan de orde zijn.
 

De industrie vraagt concreet om de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende kunststoffen voor eenmalig gebruik met ten minste een extra jaar uit te stellen. Maar de Europese Commissie gaat daar niet op in. Vivian Loonela, de woordvoerder van de EU-commissie voor milieuzaken, antwoordde dat de Commissie bij haar standpunt blijft: de termijnen in de EU-wetgeving moeten worden nageleefd. "De lidstaten hebben nog een jaar de tijd om de SUP-richtlijn (‘Single Use Plastics’) in nationale wetgeving om te zetten.”

Eenmalig gebruik

De richtlijn betreffende plastic voor eenmalig gebruik werd in juni vorig jaar goedgekeurd en voerde een verbod in op een aantal wegwerpartikelen zoals bestek, drinkbekers, ballonnetjes, rietjes en wattenstaafjes. Bedoeling was zwerfvuil op land en zee te verminderen.  Jaarlijks komt er tussen 4,6 en 12,7 miljoen ton plastic afval in de wereldzeeën terecht.

EuPC, een koepel van de ‘European Plastics Converters’, argumenteert dat de coronaviruspandemie Europa “…in een heel andere wereld heeft gebracht, waar hygiëne en de gezondheid van de consument de hoogste prioriteit krijgen. Het vrije verkeer van deze goederen is noodzakelijk om de hygiëne, gezondheid en veiligheid bij de levering van veel producten zoals materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, beschermingsmiddelen, medische apparatuur en geneesmiddelen, te behouden.” De vereniging hekelt in dit verband de term ‘kunststof voor eenmalig gebruik’: die is volledig verkeerd en niet gerechtvaardigd. Ze roept de Commissie op "…om alle verboden op een aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik op te heffen en de termijnen in de richtlijn met ten minste een extra jaar te verlengen."

Uitzonderingen voor medisch materiaal moeten volstaan

De Commissie verwierp echter het gezondheids- en veiligheidsargument. "Wat de argumenten van EuPC betreft: goede hygiënepraktijken moeten worden toegepast op alle producten, met inbegrip van vervangingsmiddelen voor verboden platsics voor eenmailig gebruik. Bovendien voorziet de richtlijn al in uitzonderingen voor medische hulpmiddelen,” aldus Vivian Loonela.

De Commissie heeft overigens ook richtsnoeren opgesteld voor de EU-lidstaten, om te zorgen voor een veilige behandeling van de groeiende hoeveelheid medisch afval die tijdens deze pandemie wordt geproduceerd. "Het is nog te vroeg om het effect van de coronaviruscrisis op de totale hoeveelheid plastic verpakkingsafval te evalueren die dit jaar zal worden geproduceerd. In de huidige omstandigheden staan veel essentiële economische activiteiten onder druk, ook het afvalbeheer. Dan is het nog belangrijker om de algemene inspanningen voor afvalreductie voort te zetten," stelt de woordvoerder van de Commissie.


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 16-04-2020

  115