Milieu

Europese Commissie steunt 225 nieuwe milieu- en klimaatprojecten met 282,6 miljoen euro

De Europese Commissie keurde de financiering goed van 225 nieuwe projecten in het kader van het "Life i+"-programma. Deze projecten werden in 28 lidstaten ingediend en hebben betrekking op acties in verband met natuurbescherming, klimaatverandering, milieubeleid en informatie en communicatie over milieukwesties in de hele EU. Samen vertegenwoordigen ze een totale investering van ongeveer 589,3 miljoen euro, waarvan de EU 282,6 miljoen euro voor haar rekening neemt.

PotocnicCommissaris voor Milieu Janez Potočnik (foto): “De nieuwe projecten zullen een uiterst belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming, de instandhouding en de verbetering van het natuurlijk kapitaal van Europa, en duurzame groei helpen bereiken door investeringen in een koolstofarme en grondstofzuinige economie. Life+ en de projecten ervan worden algemeen als een succes beschouwd. Daarom is recent een nieuwe Life-verordening voor milieu en klimaatactie vastgesteld voor de periode 2014-2020, met een groter budget."

"Om de uitvoering mogelijk te maken, zullen wij meer dan 41,2 miljoen euro bijdragen aan projecten waarvoor in totaal 109,4 miljoen euro is uitgetrokken,” voegt Commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard hieraan toe. “In het nieuwe Life-programma 2014-2020 is meer dan 850 miljoen euro weggelegd voor klimaatactie."

De Europese Commissie koos uit 1.468 voorstellen uit de categorieën ‘Natuur en Biodiversiteit’, ‘Milieubeleid en Bestuur’ (dat zijn proefprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve beleidsideeën, -technologieën, -methoden en –instrumenten) en ‘Informatie en Communicatie’.

De nieuwe projecten die worden gefinancierd in het kader van Life+ zijn hier te vinden per land, met alle e-mailadressen voor de contacten. 

Gepubliceerd op 08-05-2014

  100