Europese Commissie voert actie op tegen wereldwijde ontbossing

Een nieuw actiekader tegen ontbossing van de Europese Commissie wil enerzijds de bestaande bosbedekking beschermen en wil anderzijds de wereldwijde bosbedekking vergroten. Het is opgebouwd rond vijf prioriteiten.

De Europese Commissie stelde op  23 juli een nieuw actiekader voor om de Europese Unie in staat te stellen de mondiale ontbossing effectiever te bestrijden. Dit actiekader pakt zowel de vraag naar als het aanbod van een uitputtende hulpbron aan en effent mogelijk de weg voor wetgevende maatregelen.

Het doel is tweeledig: enerzijds het beschermen van bestaande bosbedekking, met name primaire bosbedekking. Anderzijds het vergroten van de wereldwijde bosbedekking in het belang van het levensonderhoud van een kwart van de wereldbevolking, biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering. Europa wil de CO2-voetafdruk verkleinen door ervoor te zorgen dat producten die in de EU worden geïmporteerd, afkomstig zijn uit landen die bossen niet vernietigen. De Commissie erkent dat wetgeving nuttig kan zijn om het verband tussen ontbossing en de Europese consumptie te verbreken, met name in het geval van grondstoffen zoals soja, palmolie, rundvlees, koffie en cacao.5 prioriteiten

Het actieplan is opgebouwd rond vijf prioriteiten:

  • het verkleinen van de voetafdruk van EU-consumptie op het land en het stimuleren van de consumptie van producten uit toeleveringsketens die vrij zijn van ontbossing in de EU;
  • samenwerken met producerende landen om de druk op bossen te verminderen en ervoor te zorgen dat de ontwikkelingssamenwerking van de EU "ontbossingsbestendig" is;
  • versterken van de internationale samenwerking om ontbossing en aantasting van bossen te stoppen en bosherstel aan te moedigen;
  • publieke en private financiering omleiden en kanaliseren om duurzamere landgebruikspraktijken te ondersteunen;
  • ondersteuning van de beschikbaarheid, kwaliteit en toegang tot informatie over bossen en toeleveringsketens van grondstoffen en ondersteuning van onderzoek en innovatie.
De Commissie kondigde de lancering aan van een "multi-stakeholderplatform voor ontbossing, bosdegradatie en bosopwekking" aan. Dit platform onderzoekt nieuwe acties om het EU-verbruik te verminderen en het gebruik van producten uit ontbossingsvrije toeleveringsketens aan te moedigen en een wereldwijd waarnemingscentrum voor ontbossing op te richten.

Lees het Persbericht van de Europese Commissie.

Gepubliceerd op 29-07-2019

  47