Europese enquête peilt naar het concurrentievermogen van bedrijven in de energietransitie

 DG ENER van de Europese Commissie lanceert een onderzoek over bedrijven die zelf actief hernieuwbare energie opwekken of aankopen.
 

De Europese Unie kwam eerder dit jaar tot een voorlopige overeenkomst over de 2030-doelstelling voor hernieuwbare energie. De herziene richtlijn voor hernieuwbare energie bevat nu een bindende EU-doelstelling van 32% tegen 2030. Ondernemingen spelen een centrale rol om deze klimaatdoelstellingen van de EU te realiseren, omdat zij een belangrijke marktspeler zijn in de vraag naar duurzame energiebronnen.

Daarom zet het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie nu een enquête op, uitgevoerd door CEPS. Bedoeling is dat de bedrijven een antwoord geven op twee fundamentele vragen:

  • wat zijn hun drijfveren en beperkingen bij de transitie naar hernieuwbare energie?
  • wat is de impact van hernieuwbare energie op het concurrentievermogen van EU-bedrijven?

De online enquête zal ook peilen naar de kansen en uitdagingen waarmee Europese bedrijven op EU- en nationaal niveau worden geconfronteerd.

De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het opstellen van beleidsaanbevelingen en ‘best practice’-richtlijnen voor EU- en nationale instellingen.

De resultaten worden toegelicht op een stakeholderworkshop in 2018 en op een high level conferentie in 2019. De respondenten van deze enquête krijgen de kans om deel te nemen aan beide evenementen. De informatie in deze online enquête blijft strikt vertrouwelijk en wordt niet bekendgemaakt aan derden.

U kan deze enquête invullen  tot vrijdag 7 september e.k. Ze zou ongeveer 9 minuten van uw tijd innemen. Meer informatie bij Felice Simonelli van CEPS (felice.simonelli@ceps.eu). 

Gepubliceerd op 23-08-2018

  207