Milieu

Europese milieuministers akkoord over de hervorming van het emissiehandelssysteem

 Op 28 februari kwamen de Europese milieuministers eerder dan verwacht tot een akkoord over de hervorming van het Europese emissiehandelssysteem.
 

Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is het instrument om de Europese industrie te doen bijdragen aan de CO2-uitstootreductie met 40% tegen 2030. Door CO2-emissierechten te laten verhandelen in een steeds schaarsere markt en tegelijk een bescherming te bieden voor de internationale concurrentiepositie van de industrie, zou het systeem een win/win voor industrie en klimaat moeten realiseren. Maar het wordt hervormd omdat het gefaald heeft, voornamelijk omdat de emissierechten te goedkoop waren geworden om nog een efficiënte incentive voor reductiemaatregelen te vormen.

Dit politieke akkoord over de hervorming door de Europese energieministers werd onderschreven door 19 lidstaten; onder meer Italië, Hongarije en Polen stemden tegen het voorstel. Volgens dit akkoord zal het overschot van emissierechten aan het eind van elk jaar vanaf 2024 in waarde verminderen. Alle details vindt u op de website van de Europese Raad

In de komende weken gaan triloogonderhandelingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement van start.

Chemische industrie niet tevreden  

In België heeft essenscia al gereageerd. “De uitkomst is te elfder ure echter een hoogst onzekere koolstofmarkt geworden en een zeer magere inzet op het behouden van de Europese industrietroef. De Belgische chemie en life sciences industrie ondersteunt een globale aanpak van de klimaatproblematiek die toelaat om de CO2-emissies wereldwijd te reduceren en de toekomst van de industrie in Europa te verankeren. Essenscia pleit voor een herziening van het vooropgestelde systeem gericht op een win-win voor klimaat en industrie en niet voor een ondermaatse bescherming in een onzekere markt.”

Essenscia vindt dat het voorstel van de Europese Raad leidt tot een structureel dalende bescherming van de industrie, en tot grote onzekerheden in de koolstofmarkt door de recurrente vernietiging van miljarden emissierechten in het systeem, zonder duidelijk zicht op de effecten op prijs en liquiditeit in de markt. “Deze nieuwe ingreep toont nogmaals aan dat de emissiehandel niet langer op vraag en aanbod gebaseerd is, maar gebruikt wordt als een nieuwe belastingbron voor overheden waarbij weinig vooruitgekeken wordt naar de gevolgen op toegevoegde waarde en tewerkstelling wanneer de maakindustrie niet meer voor Europa kiest. Het klimaatbeleid van Europa drijft hiermee steeds verder weg van het oorspronkelijke doel, namelijk het verminderen van emissies op de meest efficiënte manier.” De federatie roept de Europese beleidsmakers op om meer te denken in de richting van de positie van het Europees Parlement, die volgens haar een breder draagvlak heeft.

 

Gepubliceerd op 02-03-2017

  233