Europese Week van de Afvalvermindering zet in op 'reduce, reuse' en 'recycle'

Vrijdag startte de Europese Week van de Afvalvermindering die nog loopt tot zondag 24 november 2019. Dit initiatief bevordert sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week en richt zich op een heel ruime doelgroep: overheden, privébedrijven, de maatschappij en alle burgers.

De acties die in deze week van de afvalvermindering kaderen, draaien rond de 3 R’s: reduce waste (afval verminderen), reuse products (producten hergebruiken) en recycle material (materiaal recyclen). De 3 R’s staan voor de mogelijkheden die zou moeten worden overwogen wanneer men een strategie voor afvalbeheer wil uitwerken.

Vermindering = strikt vermijden en vermindering aan de bron

Dit thema beslaat acties die bewustzijn willen scheppen over de dringende noodzaak om de hoeveelheid afval die we produceren te verminderen, en dat door advies te geven over hoe afval aan de bron kan worden vermeden of verminderd, bijvoorbeeld via thuiscomposteren, het gebruik van anti-reclamestickers voor de brievenbus of kraantjeswater drinken. Het beslaat bovendien acties die een gedragsverandering bij de consument beogen, door rekening te houden met duurzaamheidsaspecten in aankoopbeslissingen, zoals kiezen voor producten met een ecolabel of producten met weinig of geen verpakking, door goederen in het groot aan te kopen of gedematerialiseerde geschenken te kiezen.

Hergebruiken = voorbereiding voor hergebruik en hergebruiken zelf

Dit thema beslaat acties die deelnemers eraan willen herinneren dat producten een tweede leven kunnen hebben, die pleiten voor de reparatie of het hergebruik van producten in plaats van nieuwe te kopen, en die aanzetten tot het weggeven van producten die niet langer nodig zijn. Het thema omvat ook acties die gericht zijn op een verandering in het gedrag van de consumenten. Ze kunnen bijvoorbeeld herbruikbare of navulbare producten kopen, of voorwerpen huren in plaats van kopen.

Recycling = afval sorteren en recycleren

Dit thema beslaat acties die mensen moeten helpen om hun sorteergedrag te verbeteren, bijvoorbeeld door uit te leggen hoe de lus van materiaalbronnen moet worden gesloten, door mensen aan te moedigen om hun afval naar het juiste inzamelingspunt te brengen, of door bezoeken aan sorteer- en recyclingfaciliteiten te organiseren.

Om de hoeveelheid afval in de natuur aan banden te leggen en het probleem zichtbaarheid te geven, coördineert de Europese Week van de Afvalvermindering ook een jaarlijkse Clean Up Day op Europese schaal.

Wil je mee doen en meer vernemen, ga dan naar de webpagina van de Europese week van de afvalvermindering.
Lees meer op SenTRAL:

Gepubliceerd op 18-11-2019

  42