Milieu

FEBEM-conjunctuurenquête: circulaire economie is klaar voor investeringen

 De federatie van bedrijven actief in de circulaire economie FEBEM organiseerde een conjunctuuronderzoek onder de eigen bestuurders en stelde een gezonde investeringshonger vast. Maar er blijven nog heel wat knelpunten.
 

Uit dit conjunctuuronderzoek bleek dat de sector volop wil investeren in de uitbreiding van de activiteiten (aankoop van nieuwe voertuigen, extra verwerkingscapaciteit om afvalstoffen te recycleren...) en in extra middelen gestoken voor private onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Algemeen directeur Werner Annaert: “In de circulaire economie komt het er op aan een maximale meerwaarde te scheppen uit afvalstoffen. Het is dan ook zaak om op technologisch vlak verdere ontwikkelingen te realiseren en nieuwe toepassingsmogelijkheden voor recyclaten aan te boren.”

Negatieve factoren

FEBEM nuanceert evenwel dat die nieuwe investeringen niet meteen gaan resulteren in extra jobs, en dat het personeelsbestand in de sector de komende maanden niet drastisch zal wijzigen. Bovendien blijft het vaak moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen, hoewel die dikwijls laaggeschoolde profielen vragen. “Het vinden van medewerkers met de juiste werkhouding is geen sinecure,” verklaart Annaert.

De werkgelegenheid lijkt ook niet de eerste zorg van de meeste bedrijven in deze sector. Het voorbije halfjaar zijn er in België enkele nieuwe wettelijke bepalingen uitgevaardigd die het de circulaire economie niet gemakkelijk maken. In Vlaanderen was er een fikse stijging van een reeks heffingen, waardoor het afvalbeheer en ook de recyclage van afval een flink pak duurder werden. Op federaal niveau maakt de nieuwe kilometerheffing vooral de selectieve inzameling van afval duurder.

Inzameling van verontreinigde gronden blijft achter

De enquête gaf ook een negatief beeld over de inzameling van verontreinigde gronden, een oud zeer. “Het is jammer dat we er niet in slagen om meer vervuilde gronden te reinigen,” vat Werner Annaert samen. “Integendeel, er is een negatieve tendens in de grondreiniging in dit land. Gelukkig komen er meer gronden uit het buitenland naar ons land voor verdere reiniging.”

Gepubliceerd op 28-04-2016

  237