Milieu

FEBEM pleit voor globale aanpak zwerfvuil

Minister Schauvliege denkt nu toch aan de invoering van statiegeld, om het probleem van het zwerfvuil aan te pakken. FEBEM pleit ervoor om de mogelijke oplossingen in een bredere context te bekijken.

Fost Plus maakte gisteren de cijfers van 2014 bekend. In Vlaanderen werd vorig jaar 71% van alle huishoudelijk afval selectief ingezameld, in Wallonië 63% en in Brussel 30%. FEBEM, de federatie van private afvalbedrijven, plaatst bij die cijfers enkele bedenkingen.  

Verpakkingen“We zijn blij dat we hier als sector kunnen aan meewerken,” reageert FEBEM-directeur Werner Annaert. Gemeenten en intercommunales laten ongeveer de helft van het huishoudelijk afval door private bedrijven inzamelen (in Wallonië zelfs 60%). In de activiteiten van Fost Plus (glas, papier en pmd) stelt de private afvalsector in dit land zo’n 1.300 mensen direct en indirect te werk.

Zwerfvuil blijft hardnekkig

Maar Fost Plus gaat over de selectieve inzameling van verpakkingen. Het probleem van het zwerfvuil is moeilijker aan te pakken, en Joke Schauvliege kondigde vorige week aan dat ze wil onderzoeken of statiegeld daar een oplossing kan bieden.

FEBEM reageert voorzichtig. Annaert: “Het is belangrijk dat er een globale beslissing wordt genomen in dit dossier. Eventueel kunnen andere verpakkingen ook bij het pmd-afval, en kan er een globale selectieve inzamelplicht voor gezinnen en bedrijven inzake (bepaalde) kunststofafvalsoorten worden ingevoerd. Enkel zo’n gecoördineerde en integrale beslissing kan ons in dit land nog een stap vooruit helpen in de aanpak van het zwerfvuilprobleem. Het is niet aan te raden om gefragmenteerde beslissingen te nemen over statiegeld, de pmd-zak of de inzameling van kunststoffen.”

 

Gepubliceerd op 12-05-2015

  440