Milieu

FEBEM vreest dat Vlaamse regering afvaltoerisme gaat stimuleren

FEBEM, de federatie van Belgische milieubedrijven, ziet geen enkele logica in de beslissing van de Vlaamse regering om de afvalheffingen te verdubbelen. “We zien een louter budgettaire verklaring, om het tekort op de Vlaamse begroting te verkleinen,” zegt directeur Werner Annaert in een reactie.

De Vlaamse afvalheffingen worden al vele jaren geheven op de verbranding en het storten van afval, met de bedoeling afval zoveel mogelijk te laten recycleren of verbranden met energierecuperatie. “Door de verhoging van de prijs voor het storten en verbranden is er zeker een incentive geweest om naar alternatieve behandelingstechnieken te kijken,” stelt Werner Annaert. “Maar nu heeft de Vlaamse regering zonder enig overleg en louter in het kader van de budgetbesprekingen beslist om de heffingen meer dan te verdubbelen voor de privaatrechtelijke afvalbedrijven. Hiermee zou jaarlijks 28 miljoen extra in de Vlaamse schatkist komen. Dat zal in de eerste plaats betaald worden door de verbrandingsinstallaties en stortplaatsen, die dit gaan doorrekenen aan hun klanten. Uiteindelijk zullen het de bedrijven zijn die deze extra factuur zullen betalen. De impact is nog groter als men weet dat verschillende gemeenten op deze heffing ook nog eens opcentiemen innen, en dat de federale overheid ook nog eens een vennootschapsbelasting aanrekent.”

Afvaltoerisme

FEBEM vreest dat een verdubbeling van de tarieven een stap te ver is, en dat het verschil met Wallonië hiermee te groot wordt. “De heffingen zullen niet zozeer recyclage en energieproductie stimuleren, maar eerder aanzetten tot ontwijking van deze heffing. Het ecologisch effect zou dus zeer beperkt kunnen zijn, en de Vlaamse schatkist zou wel eens minder in plaats van meer afvalheffingen kunnen ontvangen,” aldus Annaert.

Ook de snelle invoering is geen goed idee volgens FEBEM. “De afvalbedrijven krijgen tot 1 juli tijd om hun klanten te informeren dat zij een hogere afvalfactuur zullen ontvangen. Toch zullen de FEBEM-leden niet anders kunnen dan deze maatregel in te voeren.”

FEBEM vertegenwoordigt zo’n 220 privaatrechtelijke bedrijven actief in het materialenbeheer en de productie van groene energie uit materialen, die samen meer dan 8.000 mensen tewerkstellen en een jaarlijkse omzet van meer dan 2,7 miljard euro realiseren.

 

Gepubliceerd op 21-05-2015

  192