Milieu

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling heeft advies over lastenverdeling klaar


De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) keurde unaniem een advies goed over de zogenaamde ‘klimaatgovernance’ en meer specifiek de heikele discussie over de ‘burden sharing’.

 

FRDO-logo

Iedereen herinnert zich nog het erg moeizaam bereikte politieke akkoord van 2015 tussen de gewesten, op de valreep voor de klimaattop in Parijs. Met het nieuwe klimaatakkoord van Parijs is de uitdaging enkel maar urgenter geworden, en daarmee ook de nood aan goede en efficiënte afspraken over de verdeling van de klimaatdoelstellingen binnen de Belgische context. Daarover bracht de FRDO een advies uit op vraag van de Senaat.

De raad formuleert met dit advies enkele aanbevelingen aan de politiek verantwoordelijken. Enkele algemene aanbevelingen gaan over de nood aan een systematische intra-Belgische coördinatie, en de FRDO ziet de ‘Nationale Klimaatcommissie’ als de aangewezen plek waar die coördinatie moet gebeuren. De Raad vindt wel dat er meer politieke nodig is om die commissie te laten functioneren in overleg met het middenveld.

Concrete aanbevelingen

Maar het advies formuleert ook meer concrete voorstellen.

  • De overheden zouden snel tot een beslissing moeten komen over een noodzakelijke coherentie in de monitoringmethodes. Op dit moment verloopt de monitoring van de emissies federaal en gewestelijk niet volgens dezelfde methode.
  • Een wettelijk verankerd responsabiliseringssysteem op het niveau van de parlementen zou een nieuwe jarenlange discussie tussen de gewesten over de verdeling van de nieuwe lasten moeten voorkomen. FRDO stelt een permanent ad hoc comité voor, met parlementsleden uit de verschillende parlementen.
  • De raad maakt zich zorgen over een reeks open opties en punten in het politieke akkoord over de burden sharing van 2015. Die punten zouden zo snel mogelijk volledig uitgeklaard moeten worden, want de in het akkoord voorziene termijnen van uitvoering zijn op dit moment al overschreden.
  • De Nationale Klimaatcommissie zou nu al moeten beginnen met de intra-Belgische verdeling van de doelstellingen 2030.

 

Het volledige advies kunt u hier vinden.

Gepubliceerd op 18-07-2016

  251