Milieu

Federale regering keurt Seveso samenwerkingsakkoord goed

Vandaag, vrijdag 15 januari, heeft de federale regering op voorstel van Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters en Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon het samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de drie gewesten betreffende de beheersing van de gevaren van zware industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, evenals een wetsontwerp waardoor het parlement zijn instemming kan verlenen aan dit samenwerkingsakkoord.

De essentie van het Seveso-Samenwerkingsakkoord is de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de bescherming van werknemers en omwonenden, en van het leefmilieu tegen de gevolgen van een dergelijk ongeval.

Minister van Economie Kris Peeters: “Door de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord geven we duidelijkheid over de richtlijnen bij zware emissies, brand of explosies die ernstig gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van de burger en het milieu. We hebben ook bijzondere aandacht voor de preventie en bescherming van werknemers die werken in deze bedrijven met potentieel hoge risico’s, zoals bv. in de chemische sector in de Haven van Antwerpen,” aldus Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon: “Met deze samenwerkingsovereenkomst zetten we een belangrijke stap in het kader van een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid. In deze nieuwe voorschriften staat de veiligheid van de bevolking rond Seveso-bedrijven centraal. Het is de eerste taak van de overheid om de bevolking op de best mogelijke manier te beschermen tegen calamiteiten, en de noodplannen op de meest secure manier up to date te houden.”

Nu moeten ook de 3 gewesten nog hun goedkeuring geven, vooraleer het SWA III in werking treedt.

Meer info op senTRAL: Termijnen en sancties voor Seveso III-bedrijven in samenwerkingsakkoord gegoten (nieuws).  Lees ook...

Gepubliceerd op 15-01-2016

  140