Fietsen niet alleen goed voor milieu, maar ook voor body mass index

Dat fietsen goed is voor het milieu, wisten we al, maar het blijkt nu ook de manier om je BMI op groen te krijgen. Door te fietsen kunnen problemen rond overgewicht en obesitas worden aangepakt. Dat blijkt uit een studie van UHasselt en VITO, waarbij onderzoekers keken naar de invloed van vervoerskeuze op de body mass index (BMI). Opvallend, de elektrische fiets bleek wel minder invloed te hebben op het BMI dan het openbaar vervoer of de gewone fiets.

Iedere dag de fiets nemen helpt het beste om overgewicht en obesitas tegen te gaan. Voor het onderzoek bestudeerden de onderzoekers data uit 7 Europese steden waaronder Antwerpen. Hieruit blijkt dat personen die dagelijks fietsen, minder wegen dan niet-actieve mensen. De studie werd zopas gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Environment International.

Een opvallend resultaat uit de studie is ook dat gebruikers van de elektrische fiets niet alleen een hoger BMI hebben dan de gewone fietser, maar ook dan gebruikers van het openbaar vervoer. In volgorde hebben fietsers de laagste body mass index, gevolgd door wandelaars, personen die het openbaar vervoer nemen en motorrijders. Pas daarna komen de gebruikers van de elektrische fiets. Automobilisten hebben het hoogste BMI. Door regelmatig te fietsen voorkomen mensen met overgewicht dus dat ze nog extra gewicht bijkomen. En mensen met een normaal gewicht zullen hierdoor geen overgewicht krijgen of obees worden.

Dit onderzoek toont aan dat o.a. steden meer moeten inzetten op het promoten van actieve mobiliteit. Op die manier kan er een oplossing geboden worden voor problemen met overgewicht en obesitas en het risico op gerelateerde ziekten.

Bekijk hier maatregelen die wandelen en fietsen kunnen promoten.

Gepubliceerd op 09-07-2018

  176