Fijn stof is nu nog gevaarlijker

 Er is momenteel veel fijn stof in de lucht, en dat komt duidelijk niet alleen van het verkeer. De belangrijkste bronnen zijn de landbouw en de verwarming van huizen. Maar het resterende wegverkeer en de industrie hebben ook vandaag nog een belangrijk aandeel.
 

De weersomstandigheden zijn ongunstig voor de luchtkwaliteit: er is weinig wind en geen neerslag. Daarom worden de fijnstofconcentraties slecht verdund en worden er hoge concentraties gemeten. Houtverbranding brengt extra fijn stof in de lucht. De Vlaamse Miliemaatschappij roept de bevolking op om ’s morgens en ’s avonds geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren. Houtverbranding beperken heeft een belangrijke positieve impact op de gezondheid en op de luchtkwaliteit.

De 24-uurgemiddelde PM10-concentraties in Vlaanderen bedroegen op 9 april 54 µg/m³, wat resulteerde in een 24 uur-gemiddelde van de PM10-concentraties in Vlaanderen dat 50 µg/m³ oevrschreed: dat is de drempel die wordt gehanteerd voor het informeren van de bevolking. De verwachting is dat de PM10-concentraties nog minstens 24 uur hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24-uursgemiddelde.

Impact op gezondheid

Fijn stof inademen is altijd al schadelijk voor de gezondheid. Verschillende studies geven aan dat verhoogde stofconcentraties aanleiding geven tot een stijging in het aantal ziekenhuisopnames. In deze gezondheidscrisis, met een virus dat vooral de longen aantast, is deze factor dus extra belangrijk. In normale tijden zien we al meer ziekenhuisopnames door ademhalingsproblemen tijdens smogperiodes. Dat komt door het ontstaan van ontstekingsmechanismen ter hoogte van de longen en in andere organen (er is bijvoorbeeld een link met hartproblemen). In normale omstandigheden (zonder corona) kan op dagen met verhoogde fijnstofconcentraties 3% tot 5% van de ziekenhuisopnames omwille van ademhalingsproblemen kan toegewezen worden aan fijn stof. Omdat er momenteel uitzonderlijk zware maatregelen worden genomen om de risico's op sterfte te verlagen en de druk op ons gezondheidssysteem werkbaar te houden, zijn verhoogde stofconcentraties een belangrijke factor om mee rekening te houden. Minder fijn stof zorgt voor minder druk op ziekenhuisopnames veroorzaakt door luchtvervuiling.


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 10-04-2020

  74