Milieu

Fijnstofcampagne tegen houtverbranding

In het Vlaams parlement kwam een vraag van mevrouw Gwenny De Vroe over de preventie van fijn stof, meer bepaald over de campagne om fijn stof afkomstig van houtverbranding te beperken.


De minister antwoordde dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vanaf deze winter een advies heeft gegeven om geen hout te stoken als bijverwarming of voor sfeerdoeleinden, bij verminderde luchtkwaliteit. Aangezien deze campagne pas gestart is, kan er nog geen evaluatie worden gemaakt.

De adviesdrempel werd vastgelegd op basis van de daggrenswaarde van 50 μg/m³ voor PM10 zoals gedefinieerd in Kaderrichtlijn 2008/50/EG. Deze waarde is gebaseerd op onderzoek naar de gezondheidseffecten van fijn stof op korte termijn, en wordt ook door de Wereldgezondheidsorganisatie gehanteerd.

De minister wees erop dat er in 2015 in Vlaanderen 9.560 ton PM10 werd uitgestoten door houtkachels, en 1.295 ton PM10 door dieselvoertuigen.Zij kondigde ook aan dat de VMM zal communiceren op basis van waarschuwingsberichten die via e-mail verstuurd worden naar de pers (radio, TV, kranten), weermannen en -vrouwen en de gewestelijke en federale bevoegde volksgezondheids- en milieu-instanties. Parallel zal een begeleidende webpagina het advies duidelijk kaderen naar de bevolking toe. Er zal ook telkens verwezen worden naar de campagne “Stook slim”, waar mensen bijkomende tips vinden over het omgaan met houtverbranding.

Gepubliceerd op 05-01-2017

  291