Milieu

Finale draft (FDIS) ISO 14001:2015 gepubliceerd

Op 2 juli is de FDIS (Final Draft International Standard) van de nieuwe ISO 14001 gepubliceerd. Daarmee is de ontwikkeling van de nieuwe norm inhoudelijk afgerond.

Van DIS naar FDIS naar finale publicatie

ISO 14001 is de mondiale norm voor milieumangementsystemen. Met de herziening werd de norm enerzijds in de nieuwe voor ISO-managementsystemen geldende structuur gegoten (de zogenoemde High Level Structure), anderzijds up-to-date gebracht met moderne inzichten in effectief milieumanagement.

Vorig jaar (juli 2014) werd de norm gepubliceerd in een draft fase, de zgn. DIS of Draft International Standard, ISO/DIS 14001:2014. De DIS is de voorloper van de finale draft, de FDIS. Met de publicatie van de FDIS op 2 juli is een twee maanden durende stemmingsperiode ingegaan. Er kan nu alleen nog voor of tegen worden gestemd, tekstaanpassingen kunnen niet meer worden voorgesteld. Dit betekent dat de FDIS-versie ook de eindversie is, uitgaande van een positieve uitslag bij de stemming.

De officiële publicatie van de nieuwe ISO 14001 volgt in september.

Overgangsperiode

De overgang  van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015 gebeurt uiterlijk drie jaar na publicatie. Bij publicatie in september moeten dus vóór september 2018 alle huidige certificaten worden overgezet. Nieuwe certificaten volgens de oude norm kunnen tot 18  maanden na de publicatie (februari 2016) van de nieuwe norm worden uitgereikt. De geldigheid van een ISO-certificaat is normaal drie jaar. Het vernieuwde certificaat volgens de oude norm zal geen drie jaar, maar maximum 18 maanden geldig blijven, omdat de vervaldatum september 2018 is.

Lees meer op sentral over de nieuwe ISO 14001: Een nieuwe structuur voor ISO-normen en ISO 14001:2015

Gepubliceerd op 07-07-2015

  127