Milieu

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: nieuwe projectoproep gelanceerd

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer heeft voor de negende keer haar projectoproep gelanceerd. Regionale projecten die een aantoonbaar, blijvend milieurendement op het vlak van energie- en/of materialenbeheer beogen, kunnen tot 25.000 euro ontvangen. De voorkeur gaat daarenboven uit naar projecten die vernieuwend zijn, een multiplicatoreffect hebben en het resultaat zijn van een vernieuwende partnerschap. In totaal is 125.000 euro beschikbaar.

Opgelet: deze oproep staat alleen open voor regionale projecten, projecten dus die mikken op (een deel van) Vlaanderen. In februari 2015 wordt een aparte oproep gelanceerd voor de projecten met een lokale focus. 

Wie mag indienen: verenigingen met rechtspersoonlijkheid; ook beroeps- en sectorfederaties horen daarbij, evenals bedrijven met een sociaal oogmerk. Een overheid kan geen project indienen, maar kan wel een partner zijn.

Wie mag niet indienen: projecten die zich niet richten op een concrete groep mensen, bijvoorbeeld een literatuurstudie of ander (technologisch) theoretisch onderzoek; projecten die in de eerste plaats producten of diensten willen vermarkten; projecten rond technologie en/of afvalwater; projecten met een effect (grotendeels) buiten het Vlaamse Gewest.

Indienen kan tot 9 februari 2015:

Gepubliceerd op 04-11-2014

  215