Milieu

Geen groenestroomcertificaten voor Max Green van Electrabel

Electrabel kreeg vorig jaar maandelijks voor meer dan 8 miljoen euro groenestroomcertificaten voor het verbranden van houtpellets in haar elektriciteitscentrale Max Green. Vandaag is er geen juridische grond meer om deze certificaten aan de Max Green centrale toe te kennen. Bond Beter Leefmilieu vraagt daarom om geen groenestroomcertificaten meer toe te kennen aan Max Green. “De centrale gebruikt houtpellets die gemaakt zijn van volledige bomen”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Dit leidt tot bijkomende ontbossing in Canada en de VS en is slecht voor het klimaat. Bovendien verbrandt Electrabel hout dat nog kan dienen als grondstof voor de hout- en papierindustrie.”

Volgens de Vlaamse wetgeving mag een biomassacentrale steun krijgen als ze enkel schors, fijn stof, fijn snoeihout, kleine twijgen of stronken verbrandt. Electrabel gebruikt in haar Max Green elektriciteitscentrale echter houtpellets afkomstig van volledige bomen, waardoor steun uitgesloten is. Toch voorziet de wetgeving een achterpoortje. Als de federaties voor de hout- en papiersector (Fedustria en Cobelpa) verklaren dat ze het hout dat Electrabel verbrandt niet nodig hebben als grondstof, dan kan Electrabel toch groenestroomcertificaten krijgen.

Momenteel geen wettelijke basis

In 2011 ondertekenden de federaties nog zo een verklaring, maar die verliep op 31 december 2013. Nu er krapte heerst op de houtmarkt lijken de federaties geen nieuwe verklaring meer te willen ondertekenen. Meer nog, zij klagen de oneerlijke concurrentie van de gesubsidieerde houtverbranding aan. Door het ontbreken van die verklaring bestaat er vandaag geen wettelijke grond om groenestroomcertificaten toe te kennen aan de Max Green centrale.

Herzie systeem

“Deze patstelling is meteen ook een kans om het systeem te herzien en niet langer steun te geven aan het verbranden van hout in grootschalige centrales. Momenteel verkwisten we op die manier miljoenen aan een technologie die de bossen en onze industriële activiteiten bedreigt,” stelt Sara van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. “Steun kan enkel voor biomassacentrales die gebruik maken van duurzame biomassa en de opgewekte warmte niet verloren laten gaan. Die warmte kun je gebruiken voor verwarming van huizen. Zo vergroot je de efficiëntie, verspil je geen schaarse biomassa, vermijd je meer broeikasgasemissies én creëer je een grotere economische meerwaarde.”

Niet duurzaam

Max Green verstookt jaarlijks 800.000 ton houtpellets voor elektriciteitsopwekking en laat de daarbij gecreëerde warmte verloren gaan. De houtpellets zijn grotendeels afkomstig uit Canadese en Amerikaanse bossen. Door de grote vraag naar pellets vellen de leveranciers daarvoor meer en meer natuurlijke bossen. Unieke wouden, zoals de boreale bossen in Canada dreigen onder druk van een stijgend biomassagebruik voor energie volledig te verdwijnen. Los van het enorme verlies aan biodiversiteit, is dit ook nog eens nefast voor het klimaat. We hebben deze bossen immers  nodig om de klimaatverandering te temperen. Bovendien bewezen verschillende wetenschappelijke rapporten dat biomassa niet per definitie CO2-neutraal is. Redenen genoeg dus om het verbranden van zulke houtpellets niet te subsidiëren.

Alles over de Max Green-centrale in dit BBL-dossier

Bron: BBL.

Gepubliceerd op 24-03-2014

  301