Milieu

Geen kassabonnen met bisfenol A

Op vraag van Frankrijk verbiedt de Europese Unie het in de handel brengen van thermisch papier dat bisfenol A bevat. Thermisch papier wordt gebruikt bij kassabonnen en het bisfenol in die bonnen zou een risico vormen voor zwangere kassiersters en consumenten.
Thermisch papier bestaat uit gewoon papier dat bedekt wordt met een laagje dat bisfenol A (BPA) bevat. Dat deklaagje verandert van kleur als het papier wordt blootgesteld aan hitte, waardoor de gedrukte tekens beter zichtbaar blijven.
Na grondig onderzoek beslist de Europese Commissie nu om het in de handel brengen van thermisch papier met een concentratie aan BPA van meer dan 0,02 gewichtsprocent te verbieden.
Om de industrie en distributie voldoende tijd te geven om zich aan te passen, gaat het verbod pas in op 2 januari 2020.
De Commissie waarschuwt de papierproducenten ook dat het gebruik van bisfenol S (BPS) als vervangingsmiddel voor bisfenol A misschien niet de beste keuze is, want volgens het Comité Risicobeoordeling van het Europees Chemieagentschap zou BPS een vergelijkbaar toxicologisch profiel hebben en soortgelijke gezondheidseffecten veroorzaken als BPA A.
In werking op:
  • 2 januari 2020: handelsverbod.
Bron: Verordening (EU) nr. 2016/2235 van de Commissie van 12 december 2016 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bisfenol A, Pb.L. 13 december 2016, afl. 337.

Gepubliceerd op 15-12-2016

  184