Milieu

Geen planmatige controle meer van klasse 2-bedrijven

De Vlaamse overheid zal, wegens besparingen (p.104), geen planmatige controles meer uitvoeren op klasse 2-bedrijven. Dat blijkt uit de zogenaamde kerntakenplannen die afgelopen zomer werden goedgekeurd. Voor klasse 2-bedrijven blijft de klachtenbehandeling bij de gemeente, maar planmatige controles zijn wellicht voor geen van beide overheidsniveaus nog prioritair. Gemeenten die dat willen, kunnen uiteraard 'hun' klasse 2-bedrijven wel planmatig controleren. Maar ze hoeven dat niet te doen, als ook de Vlaamse overheid dit zelf niet meer wil doen.

Tot voor kort werd de handhaving op Vlarem-bedrijven verdeeld volgens de klasse-indeling: gemeenten vergunnen en controleren klasse 2-bedrijven, terwijl klasse 1-bedrijven vergund worden door de provincie en gecontroleerd worden door de milieu-inspectie (Vlaamse overheid). De handhavingstaak omvatte zowel planmatig toezicht op eigen initiatief als reactief toezicht n.a.v. klachten.

Sinds juni 2014 stonden de gemeenten echter in voor de klachtenbehandeling (ook voor klasse 1-bedrijven als de milieu-inspectie met dat bedrijf nog niet in contact kwam), terwijl de Vlaamse milieu-inspectie instond voor de planmatige handhaving, en dit ongeacht de klasse-indeling. De planmatige controles op klasse 2-bedrijven gingen dus over van de gemeenten naar de Vlaamse milieu-inspectie.

Over het terugdraaien van deze overname werd in de paritaire commissie decentralisatie begin dit jaar geen overeenstemming (p.190) bereikt tussen de gemeenten en de Vlaamse overheid. De wijziging werd desondanks toch doorgevoerd.

Ook de Vlaamse ombudsdienst keurt nu deze wijziging af en maakt zich zorgen over het verder toezicht op deze klasse 2-bedrijven.

Lees ook:

Gepubliceerd op 15-03-2016

  137