Milieu

Geen tijd om afvalstoffenregister bij te houden? Gebruik dan identificatieformulieren!

Heb je niet voldoende tijd om een afvalstoffenregister bij te houden? Dan kun je dit vervangen door een bundeling van de identificatieformulieren die het transport van de afvalstoffen begeleiden. De wetgeving hierover staat in het Vlarema,art. 7.2.1.1.

Het afvalstoffenregister geeft aan welke bedrijfsafvalstoffen worden geproduceerd, in welke hoeveelheid en hoe/waar ze worden verwerkt.
Het identificatieformulier (voor niet-gevaarlijke afvalstoffen / gevaarlijke afvalstoffen) begeleidt het transport. Vóór het transport van de afvalstof plaatsvindt, moet de inzamelaar, afvalstoffenmakelaar of -handelaar het identificatieformulier invullen, dateren en ondertekenen. Hij bezorgt een kopie aan de afvalstoffenproducent. Door deze documenten te bundelen, voldoe je aan de verplichting tot het bijhouden van een afvalstoffenregister.Aandachtspunten:
  • vul het register maandelijks aan met de meest recente identificatieformulieren;
  • zijn er afvalstromen waarvoor geen identificatieformulier is vereist of waarvoor je zelf als producent het vervoer regelt? Dan moeten hierover aanvullende gegevens worden bijgehouden. Dat gaat dan om:
- de hoeveelheid grondstoffen in liter of kilogram;
  • de aard en de samenstelling van de grondstoffen, met vermelding van de EURAL-code;
  • verwerkings- of toepassingswijze: storten, verbranden met energierecuperatie (R1), andere afvalverbranding (D10), hergebruik, composteren, recyclage, sorteren, andere voorbehandeling;
  • indien van toepassing: naam, adres en identificatienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar, van Belgische inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars het ondernemingsnummer en van buitenlandse het BTW-nummer;
  • naam, adres en identificatienummer van de verwerker van de afvalstoffen van Belgische verwerkers het ondernemingsnummer en van buitenlandse het BTW-nummer.


 
Lees meer op senTRAL:
 

 

Gepubliceerd op 23-08-2016

  777