Milieu

Gentse Bio Base Europe Pilot Plant wordt Europees model

Bio Base Europe Pilot Plant, een proeffabriek voor biogebaseerde producten en processen gevestigd in de haven van Gent, werd door de Europese Commissie uitgekozen als “multi-KETs” demonstratieproject.

Bio Base -Gent

‘KETs’ staat voor “Key Enabling Technologies”, innovatieve sleuteltechnologieën om de Europese competitiviteit op peil te houden. Bio Base Europe Pilot Plant is één van zes Europese KETs, en koploper inzake industriële biotechnologie. De proeffabriek doet aan procesontwikkeling, opschaling en proefproductie van biogebaseerde producten en processen. Ze helpt bedrijven uit binnen- en buitenland bij hun innovatieprojecten volgens het open innovatiemodel.

Biotech is één van de Europese sleuteltechnologieën (naast nanotechnologie, micro- en nano-elektronica, fotonica en geavanceerde materialen). Europa zal hier preferentieel op inzetten om de ontwikkeling van zijn economie te stimuleren in de richting van een koolstofarme en kennisgebaseerde economie.

Om dit beleid te ondersteunen heeft de Europese Commissie het multi-KETs Pilot Lines project opgestart. Multi-KET Pilot Lines combineren meerdere KETs in één pilootfaciliteit. Bio Base Europe Pilot Plant is één van de vier geselecteerde demonstratieprojecten. De komende maanden zal het volledige ecosysteem in kaart worden gebracht: de ‘best practices’, de moeilijkheden, technologische en organisatorische aspecten, financieringsmechanismen...

Eénmaal per jaar zal Bio Base Europe zijn deuren openen voor geïnteresseerden: KMO’s, grote bedrijven en beleidsmakers. Het eerste bezoek is gepland op 25 maart a.s. Er worden ook workshops georganiseerd die de deelnemers inzicht geven in de werking van de pilootfabriek. Meer informatie over de geleide bezoeken en de workshops: www.bbeu.org/nl/mkets-pilot-lines.   

Gepubliceerd op 17-03-2014

  163