Milieu

Gezocht: bedrijven met een hart voor biodiversiteit

In december vindt de mondiale conferentie biodiversiteit plaats in Cancun. Op deze top is er aandacht voor biodiversiteit bij bedrijven, o.a. via de bekendmaking van een vrijblijvend engagement of zogenaamde 'pledge'. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid vraagt aan bedrijven om de pledge te ondertekenen tegen 25 november 2016.

De doelstelling van de conferentie is vanuit het perspectief van de private sector te bekijken hoe biodiversiteit en ecosysteemdiensten kunnen meegenomen worden in besluitvorming, beleid en productiesystemen. Er is geen formele verplichting verbonden aan de ondertekening, maar het is wel een krachtig signaal voor de ondersteuning van dit proces. De pledge kan opgevraagd worden via steven.vanonckelen@lne.vlaanderen.be

Gepubliceerd op 08-11-2016

  117