Milieu

Go4Circle geeft leidraad voor kleuren afvalcontainers

Om de herkenbaarheid van afvalfracties te verhogen raadt Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, aan om voor containers en andere afvalrecipiënten te werken met vaste kleuren voor bepaalde afvalstoffen. Zij hebben zelf een voorstel uitgewerkt als leidraad. Suggesties zijn welkom.

Voorstel tot leidraad

Uit analyse blijkt dat er in Europa geen eenduidige kleur aan de meeste afvalstoffen kan worden toegekend. Daarom werkte Go4Circle zelf dit voorstel uit:

  • Papier: geel
  • PMD/plastics: blauw (indien extra container voor andere kunststof: roze)
  • Glas: rood/oranje
  • GFT/organisch: groen
  • Hout: bruin
  • Rest: zwart/grijs

Voorstel tot aanpassing

Go4Circle merkt wel dat er in de ziekenhuizen momenteel onduidelijkheid heerst: de twee wettelijk vastgelegde kleuren voor niet-risicohoudend (blauw) en risicohoudend (geel) medisch afval zorgen soms voor verwarring met PMD (blauw) en Papier (vaak geel). Voor deze twee medische afvalstromen stellen zij daarom twee nieuwe verplichte kleuren voor:

  • Risicohoudend medisch afval: rood/oranje (ipv geel)
  • Niet-risicohoudend medisch afval: wit (ipv blauw)

Gepubliceerd op 14-03-2017

  372