Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit: instappen kan nog tot eind 2018!

Op 20 september wordt de Green deal Bedrijven en Biodiversiteit officieel gelanceerd en ondertekend, maar instappen kan nog altijd, tot einde 2018. Al  meer dan 100 bedrijven doen mee. De deelnemende bedrijven gaan een inspanningsverbintenis (geen resultaatsverbintenis) aan met de Vlaamse overheid om de komende 3 jaar een biodiverser bedrijventerrein te realiseren. Deelnemers worden geïnspireerd, gestimuleerd en gecoacht om de realisatie op te starten en uit te voeren.

De doelstelling van deze Green Deal is via permanente en tijdelijke natuur de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Aandacht voor biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren. Door mee in te stappen kan je verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf. En het leefmilieu uiteraard.

Deelnemende bedrijven engageren zich om minimaal een beheerplan op te stellen, een jaarlijks actieplan op te volgen en deel te nemen aan het lerend netwerk. De looptijd is 3 jaar (september 2018 – 2021). Je kan instappen als deelnemende of ondersteunende partij.
Er zijn geen subsidies verbonden  aan de Green Deal, maar er kunnen gericht subsidies aangevraagd worden via een aantal instanties.

Wie zich graag laat overtuigen: op 20 september vindt de officiële lancering plaats, mét een biodivers terreinbezoek. Je kan nog inschrijven.
Op 6 november vindt het eerste lerend netwerkmoment plaats, waar bedrijven/organisaties in contact kunnen komen met studiebureaus en aannemers.

Meer info via Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit
Meer op senTRAL: Start met de ecologische inrichting van je bedrijventerrein

Gepubliceerd op 11-09-2018

  223