Groene warmte uit zonnespiegels in Vlaanderen

Warmte produceren met zonnespiegels is een technologie  die doorgaans geassocieerd wordt met woestijnen en zonnige landen. Maar het bedrijf Azteq gaat drie proefinstallaties opstellen in Oostende, Genk en Antwerpen, om warmte te genereren met zonneparabolen. Minister Tommelein heeft er zelfs 819.000 euro investeringssteun voor opzijgelegd.

De Vlaamse regering heeft de steun goedgekeurd. Deze groene warmtetechnologie is nooit eerder in ons land toegepast, maar Tommelein vindt dat geen bezwaar. “De Vlaamse regering heeft als opdracht hernieuwbare energie te bevorderen. We willen daarbij ook nieuwe technologieën alle kansen geven. Dit project bewijst dat er nog ontzettend veel potentieel is. Als Vlaamse overheid geven we nieuwe technologieën een duwtje in de rug tot ze marktrijp zijn.”

Spiegeltechnologie

De techniek concentreert het zonlicht via parabolische spiegels op een centraal punt waar hoogwaardige warmte vrijkomt met temperaturen die veel hoger liggen dan bij een klassieke zonneboiler. Die hitte kan dan worden ingezet voor industriële processen, zoals het produceren van stoom op hoge druk.

Azteq gaat drie verschillende proefopstellingen doen met éénzelfde vermogen maar telkens andere toepassingen. Het bedrijf wil op die manier expertise opbouwen en data verzamelen rond de warmteopbrengst, de mogelijke toepassingsgebieden, de integratie van bestaande systemen en de inplanting in de omgeving. In totaal zullen deze drie installaties tussen de 1.260 en 1.390 MWh bijkomende groene warmte produceren per jaar.

In Oostende komt een installatie op een oud industrieterrein en zal de groene warmte (260°C) gebruikt worden door chemiebedrijf Proviron. In Antwerpen zal havenbedrijf ADPO (Kallo) de warmte (140°C) gebruiken voor de opslag van verwarmde vloeistoffen. Azteq installeert daartoe parabolische spiegels boven een parking en een spoorweg en onder een hoogspanningslijn. In Genk komen de parabolische spiegels op de terreinen van het wetenschapspark Thor, en zal de warmte gebruikt worden in een proeflaboratorium voor ORC-installaties en voor de verwarming van gebouwen aangesloten op een warmtenet.

Investeringssteun

De totale investering van het project bedraagt 1,425 miljoen euro. Tegenover de 819.000 euro investeringssteun door de Vlaamse overheid staat een minimale warmteopbrengst van 18.900 Megawattuur gedurende de eerste vijftien jaar.

Dit jaar nog wordt gestart met de bouw van de installaties, eind 2019 zouden de installaties operationeel moeten zijn.

Gepubliceerd op 05-04-2018

zonneparabool-copy-azteq
zonneparabolen - foto: Azteq
  311