Milieu

Grondstofverklaring aanvragen kan via digitaal loket

Wie bepaalde afvalstoffen als grondstof wil gebruiken, heeft hiervoor een grondstofverklaring nodig. Een verklaring aanvragen bij de OVAM kan nu volledig digitaal via het nieuwe webloket.

Procedure volledig papierloos


Als u een afvalstof wilt gebruiken als grondstof, dan moet het materiaal voldoen aan Vlaamse of Europese criteria. Een grondstofverklaring geeft aan dat een bepaald materiaal als een grondstof mag worden beschouwd. De criteria die minimaal vervuld moeten zijn, zijn vastgelegd in het VLAREMA, tenzij de criteria op Europees niveau bepaald werden (lees meer op senTRAL).

De aanvraag van de grondstofverklaring kan nu volledig papierloos via het nieuwe webloket.
Er zijn twee manieren om een nieuwe grondstofverklaring aan te vragen:
  • u voegt een nieuwe grondstofverklaring toe. Klik daarvoor op “Nieuwe grondstofverklaring toevoegen”.
  • u kopieert de gegevens van een bestaande grondstofverklaring in een nieuwe aanvraag. Selecteer eerst de bestaande grondstofverklaring in het overzichtsscherm. Kopieer de grondstofverklaring door op “Grondstofverklaring kopiëren” te klikken
Het webloket geeft vervolgens aan welke informatie nodig is voor een volledige aanvraag.
In het webloket kunt u de status van uw dossier nagaan. Als de OVAM bijkomende informatie nodig heeft, krijgt u een mail en u kunt dit aanvullen in het loket. Ook de beslissing van de OVAM kunt u in het loket terugvinden.

Analyse grondstofverklaring


Wie al een grondstofverklaring heeft, moet jaarlijks zelf analyses uitvoeren. Die analyses moet u vanaf nu ook in het nieuwe webloket opladen. U krijgt daarvoor tijdig een herinnering toegestuurd via e-mail.

Voor het transport van de afvalstoffen kunt u nog altijd een papieren versie van de grondstofverklaring meegeven aan de vervoerder. Maar ook PDF-versie die gedownload wordt op een tablet, volstaat.
 
Meer informatie op senTRAL:

Gepubliceerd op 05-12-2017

  158