Milieu

Heden 160% zonnestroom in West-Vlaanderen

Weerbericht -VEA-HSEWorldOm tegen 2020 onze doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen zullen we in Vlaanderen nog veel meer elektriciteit uit zon en wind moeten opwekken. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft een nieuwe incentive bedacht om private investeringen in PV en windmolens opnieuw aan te moedigen: een wekelijks ‘weerbericht groene energie’. Vandaag krijgt u de première op uw regionale tv.

 

Het concept is niet onlogisch, want de opbrengst van wind- en zonne-energie is natuurlijk direct gerelateerd aan het weer. Daarom wordt dit energie-weerbericht ook opgesplitst per provincie.

Vanaf vandaag tonen de regionale televisiezenders in Vlaanderen voortaan elke maandagavond hoeveel de zonnepanelen, de zonneboilers en de windturbines de afgelopen week in hun provincie hebben opgebracht.

Deze icoontjes zullen dus heel vertrouwd worden voor wie naar de regionale zenders kijkt:


VEA-weerbericht -ickl PVde opbrengst van een PV-installatie, uitgedrukt als het percentage van de (gemiddelde) elektriciteitsbehoefte van een gezin

 

VEA-weerbericht -ickl Thermde opbrengst van een zonneboiler, uitgedrukt als het percentage van de warmwaterbehoefte van een gezin

 

VEA-weerbericht -ickl Windde opbrengst van de windturbines, uitgedrukt als het equivalent in aantal gezinsverbruiken

 

Referenties

VEA-weerbericht -PVVoor PV-installaties gaat men uit van een standaard vermogen van een PV-installatie van 4 kWp en een gemiddelde elektriciteitsbehoefte van 3.500 kWh/jaar per gezin. Voor zonneboilers gaat men uit van een standaard collectoroppervlakte van 4,6 m², 300 liter capaciteit van het wateropslagvat en een gemiddelde warmwatervraag per gezin van 120 liter/dag.

Voor windenergie wordt het geïnstalleerde vermogen per provincie geactualiseerd, en dat gebeurt elk seizoen opnieuw. Tijdens de zomer berekent VEA hoeveel de grootschalige windturbines in de provincies hebben opgebracht. De offshore windenergie zit dus niet in deze cijfers. Het gaat om (momenteel) 99 windturbines in de provincie Antwerpen (goed voor 212 MW), 64 windturbines in Limburg (130 MW), 105 windturbines in Oost-Vlaanderen (240 MW), 88 windturbines in West-Vlaanderen (163 MW) en 25 windturbines in Vlaams-Brabant (48 MW).

Alle berekeningen zijn specifiek voor de regio. Bij de start van elk seizoen worden de gegevens geactualiseerd. Recente gegevens van opgestelde vermogens worden intussen ook gepubliceerd op de VEA-site

Boven op het weekbericht op de regionale televisie publiceert VEA zelf op zijn website dagelijks (rond 6 uur ’s morgens) en per provincie een update. Daarmee kan voortaan dus iedereen nauwgezet volgen welke invloed het weer had op de opbrengst van de groene-energie-installaties.

Ook voor België

Het ‘weerbericht groene energie’ is ontwikkeld met de medewerking van APERe, een vzw die al eerder een Belgische versie van het weerbericht uitwerkte. Op die website  is het concept overigens voor heel het land uitgewerkt, niet enkel voor Vlaanderen, en vindt u wel de opbrengst van de offshore-windparken. 

Gepubliceerd op 20-06-2016

  102